Rozporządzenie CLP jako bodziec dla innowacyjności

Wytyczne Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych (CLP) ciągle ulegają zaostrzeniu. Jednak Werner & Mertz Professional nie traktuje bardziej rygorystycznych przepisów jako przeszkody, a wręcz przeciwnie – jako zachętę dla opracowywania nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Rozporządzenie CLP weszło w życie w 2015 roku i obowiązuje wszystkich producentów i dystrybutorów, pracujących z produktami chemicznymi. Celem rozporządzenia jest zapewnienie lepszej ochrony użytkownikom, poprzez czytelne oznakowanie produktów niebezpiecznych. Dla przykładu, produkty do utrzymania czytości sanitariatów i produkty do doczyszczania, które zwykle mają ekstremalne wartości pH (często pH <2), muszą być oznakowane odpowiednimi zwrotami określającymi rodzaj ryzyka, jak również odpowiednimi piktogramami. Wiąże się to z potencjalnym zagrożeniem w przypadku kontaktu produktu ze skórą.

Niektórzy producenci starają się unikać nanoszenia odpowiednich korekt w celu ominięcia dodatkowego wysiłku, jaki trzeba włożyć w dostosowanie się do najnowszych przepisów. Odbywa się to kosztem użytkowników, którzy muszą ufać, że otrzymane produkty mają prawidłowe etykiety.

Jednakże Werner & Mertz Professional odpowiedzialnie podchodzi do rygorystycznych przepisów:

„Już dzisiaj zapewniamy ok. 25% więcej szkoleń, niż przed wejściem w życie Rozporządzenia CLP. Środki do utrzymania czystości o skrajnych wartościach pH są opisywane zgodnie z wymogami rozporządzenia” – mówi Werner Schulze, Dyrektor Generalny Werner & Mertz Professional w Niemczech i Szwajcarii.

Zmiany w rozporządzeniu nie są dla firmy przeszkodą. „Bardziej restrykcyjne przepisy odbieramy jako bodziec do jeszcze większych inwestycji w innowacje, aby dostarczyć naszym klientom produkty, które są tak silne, jak te o skrajnych wartościach pH, ale jednocześnie minimalizują potencjalne ryzyko”.

Jako lider innowacyjności, Werner & Mertz Professional ciągle potwierdza, że warto tworzyć produkty, które są nie tylko skuteczne, ale też bezpieczne w użyciu. Czyli zgodne z integralną koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Zobacz broszurę o rozporządzeniu CLP:

Najwyższa skuteczność bez oznakowania CLP

Zobacz broszurę...