Produkty ekologiczne w budynkach certyfikowanych LEED


Gospodarka budowlana i rynek nieruchomości stoją u progu gruntownych zmian: szczególną uwagę poświęcają efektywności energetycznej, ochronie zasobów, higienie mieszkań i higienie pracy.

Dzięki temu już dziś coraz więcej budynków jest projektowanych i eksploatowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Poprzez redukcję zużycia materiałów i energii chronione są zasoby naturalne i następuje zmniejszenie poziomu emisji do środowiska. Z myślą o wspieraniu budownictwa ekologicznego opracowano systemy certyfikacji, których celem jest ocena budynków pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

System certyfikacji LEED

System LEED opiera się na następujących sześciu priorytetowych punktowanych kryteriach: zrównoważona lokalizacja, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, zużycie energii, przyjazne dla środowiska materiały i zasoby, jakość środowiska wewnętrznego oraz innowacyjność projektu. Budynkom zaprojektowanym zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak nieruchomości biurowe i mieszkaniowe lub lotniska, przyznaje się certyfikat LEED w zależności od spełnienia kryteriów na czterech poziomach (podstawowy, srebrny, złoty i platynowy).

Obok poziomów jakości system LEED przewiduje szereg rodzajów certyfikatów dla obiektów (New Construction and Major Renovations, Existing Buildings, LEED for Schools i LEED for Homes), w przypadku których zawsze jednak stosuje się tę samą podstawową koncepcję. Na podstawie katalogu punktów za najróżniejsze osiągnięcia w budownictwie lub eksploatacji budynków można uzyskać 110 punktów. W zależności od łącznej liczby zebranych punktów przyznany zostaje jeden z wymienionych powyżej poziomów jakości. Obiektom przeznaczonym do przebudowy lub starym obiektom posiadającym certyfikat LEED również przyznaje się punkty za stosowanie produktów czystości przyjaznych dla środowiska, opatrzonych określonymi znakami jakości.

Budynek siedziby głównej Werner & Mertz w Moguncji certyfikowany LEED Platynowym
Budynek siedziby głównej Werner & Mertz w Moguncji certyfikowany LEED Platynowym

Stosowanie produktów posiadających oznakowanie ekologiczne typu I w budynkach certyfikowanych systemem LEED

Środki czystości opracowane z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju mogą być oznakowane szeregiem ekologicznych znaków jakości. Obiekty certyfikowane znakiem LEED mogą być czyszczone wyłącznie produktami, które uzyskały amerykański ekologiczny znak jakości Green Seal lub kanadyjski EcoLogo. Green Seal to prywatny, amerykański ekologiczny znak jakości, wprowadzony bez udziału urzędu państwowego.

Z uwagi na niski poziom rozpoznawalności w Europie znaków Green Seal i EcoLogo, centrala LEED, z inicjatywy niemieckiego Stowarzyszenia Higieny i Ochrony Powierzchni Przemysłowych (Industrieverband Hygiene- und Oberflächenschutz, IHO), rozszerzyła kryteria LEED. W przypadku obiektów poza USA zamiast Green Seal lub EcoLogo do utrzymania czystości w budynkach posiadających certyfikat LEED można używać każdego środka z logo ekologicznym typu I (zdefiniowane przez ISO 14024: 1999[1]).
[1] Wspomniane uzupełnienie kryteriów LEED zostało sformułowane następująco: „Credit IEQc3.3 (Green Cleaning – Purchase of Sustainable Cleaning Products and Materials) for projects outside the U.S., any Type 1 eco-labeling program as defined by ISO 14024: 1999 developed by a member of the Global Ecolabelling Network may be used in lieu of Green Seal or Environmental Choice standards.”

Wśród akceptowanych certyfikatów znajdują się następujące:

  • EU Ecolabel
  • Bra Miljöval (Good Environmental Choice)
  • Der Blaue Engel (The Blue Angel)
  • Ekologicky Šetrný Výrobek (Czech Ecolabel)
  • Svanen (The Swan, Nordic Ecolabel)
  • Листок жизни (Vitality Leaf )
  • Жива планета (Living Planet)


Zalecane Produkty

Do ekologicznych znaków jakości dla środków czystości typu I należą „Nordycki Łabędź” oraz Europejski Znak Ekologiczny Ecolabel. Tym samym przedstawiamy produkty z naszego asortymentu, posiadające oznakowanie ekologiczne typu I, które mogą być stosowane do czyszczenia w obiektach posiadających certyfikat LEED.

Chętnie służymy poradami przy wyborze produktów!


Źródła:

Materiały wewnętrzne Werner & Mertz Professional

U.S. Green Building Council, High performance green cleaning program, dostępny pod adresem: https://www.usgbc.org/credits/eq31, data pobrania: 2017-08-09 r.

Broszura produktów green care PROFESSIONAL

Broszura produktów green care PROFESSIONAL

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów ekologicznych marki green care PROFESSIONAL do wszystkich obszarów utrzymania czystości.

Wśród nich znajdą Państwo produkty ze znakami ekologicznymi, takimi jak:

Cradle to Cradle

Ecolabel

Nordic Swan


Bądź Bio-nierem, czyniąc różnicę przyszłym pokoleniom!

Zobacz ekologiczne produkty