Jak działa certyfikat EMAS?

Wszyscy wiecie, że nasza zielona żaba oznacza ekologiczne produkty do mycia i czyszczenia. Jednak myśląc o ekologii najczęściej skupiamy się na formule lub opakowaniu. U nas ochrona środowiska idzie znacznie dalej, ponieważ nasze zakłady produkcyjne w Mainz i austriackim Hallein są certyfikowane zgodnie z EMAS !

Jak działa ochrona środowiska w firmach?

Jako osoby prywatne często staramy się chronić środowisko na małą skalę. Nie korzystamy z samochodu i jedziemy na rowerze, staramy się oszczędzać energię, kupując energooszczędną pralkę, segregujemy śmieci i staramy się unikać plastikowych odpadów.

To działa podobnie w firmach, jednak jest o wiele bardziej skomplikowane! Każdy etap produkcji, każda trasa transportowa, każde stanowisko robocze musi być szczegółowo zbadane: Ile surowców zużyto? Ile wody? Ile energii? Ile odpadów powstaje? A co to oznacza w kategoriach CO2? Aby systematycznie uchwycić i zrozumieć te wszystkie wartości, potrzebny jest złożony system zarządzania środowiskiem, np. dla oszczędności energii można ją kontrolować i zoptymalizować.

Zatem co oznacza EMAS?

EMAS oznacza całościowy system zarządzania środowiskiem na wszystkich poziomach firmy. "System zarządzania środowiskiem i audytu" Unii Europejskiej jest uważany za najbardziej zaawansowany i wszechstronny system na świecie, który obecnie istnieje i stanowi połączenie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego.

EMAS został opracowany dla firm, które chcą w zrównoważony sposób chronić środowisko i stale poprawiać swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.

EMAS oznacza Wolontariat i związany z nim audyt środowiskowy, który jest regularnie przeprowadzany przez niezależnych audytorów. Dla ponownej certyfikacji ważne jest, aby za każdym razem doskonalić się jako firma.

Przede wszystkim przejrzystość, weryfikowalność i wiarygodność środków ochrony środowiska mają zasadnicze znaczenie dla EMAS.

Werner & Mertz posiada certyfikat EMAS od wielu lat: w Mainz od 2003 r. i w Hallein (Austria) od 2005 r.

Jak rozpoznać, że firma posiada certyfikat EMAS?

Niestety, ze względu na ograniczenia unijne logo EMAS nie może być reklamowane na produktach i ich opakowaniach, z reguły jest dostępne tylko w ramach aktywności PR, na stronie internetowej firmy lub w raportach zrównoważonego rozwoju.

Szkoda, ponieważ EMAS wymaga ekologicznych i zrównoważonych działań w całym łańcuchu wartości - żadne inne świadectwo ani pieczęć nie osiąga tego w tym samym stopniu.