Kolejny certyfikat EMAS dla Werner & Mertz przyznany!

Moguncja, 9 sierpnia 2018 r.

Zakłady produkcyjne w Moguncji i Hallein przeszły pomyślnie audyt certyfikujący - to już 15 lat historii sukcesu w zakresie zrównoważonego rozwoju!

Zakłady produkcyjne Werner & Mertz w Moguncji oraz w Hallein w Austrii po raz kolejny otrzymały certyfikat EMAS. Oba zakłady przeszły zewnętrzny audyt EMAS bez żadnych odchyleń. Tym samym zakład w Moguncji od 15 lat odnosi sukcesy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Już od 2003 roku firma Werner & Mertz dobrowolnie analizuje wszystkie procesy na terenie zakładu w Moguncji pod kątem wpływu na środowisko zgodnie z europejskim system ekozarządzania i audytu (EMAS) i stale ulepsza zarządzanie środowiskiem.

Dr Detlef Matz, kierownik ds. zarządzania zrównoważonym rozwojem w Werner & Mertz, wyjaśnia: „Każdego roku musimy formułować ambitne cele i komunikować je na zewnątrz, dzięki EMAS zoptymalizowaliśmy nasze zarządzanie środowiskiem na przestrzeni lat i osiągnęliśmy imponujące wyniki". Na przykład od 2003 roku firma Werner & Mertz obniżyła całkowite zużycie energii o 50 procent. W Hallein w Austrii audyty EMAS przeprowadzane są od 2005 roku.

Doświadczeni audytorzy zewnętrzni, którzy dokładnie przyglądają się zakładom produkcyjnym pod kątem zgodności z wymaganiami EMAS, również chwalą zaangażowanie: „Dla mnie zakład Werner & Mertz w Moguncji i Erdal w Hallein są prawdziwymi firmami wyznaczającymi nowe standardy pod względem zrównoważonego rozwoju" – powiedział dr Norbert Hiller z firmy Intechnica podczas ostatniego audytu w Hallein. On i jego zespół ekspertów przeprowadzają rocznie audyty około 1000 zakładów.

Utrzymywanie zgodności z wymaganiami przez 15 lat to powód do świętowania dla zakładu w Moguncji, ale nie możemy na tym poprzestać. Firma Werner & Mertz będzie nadal stawiać sobie wysokie cele, aby z powodzeniem odnowić certyfikat EMAS za trzy lata.

EMAS jest dobrowolnym instrumentem Unii Europejskiej, który pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom różnej wielkości i działającym w różnych branżach w ciągłej poprawie ich efektywności środowiskowej. Jest to najbardziej wymagający system do zrównoważonego zarządzania środowiskiem na całym świecie. Aby otrzymać certyfikat EMAS, przedsiębiorstwa i organizacje muszą być regularnie poddawane audytom przez zewnętrznych ekspertów.

Kontakt dla prasy:

Werner & Mertz GmbH, Birgitta Schenz (Komunikacja korporacyjna)

Telefon 06131 96420-28, faks 06131 96420-30, BSchenz@werner-mertz.com