Globalne porozumienie na konferencji Our Ocean 2018 na Bali

Globalne porozumienie dotyczące walki z tworzywami sztucznymi w oceanach zostało podpisane podczas konferencji Our Ocean 2018 na Bali przez ponad 250 uczestników. Globalne Stowarzyszenie na rzecz Nowej Ekonomii Tworzyw Sztucznych (New Plastics Economy) zostało zainicjowane przez Ellen MacArthur Foundation we współpracy z Programem Środowiskowam Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szeroka koalicja sygnatariuszy obejmuje firmy, organizacje pozarządowe, decydentów. Należą do nich znani producenci dóbr konsumpcyjnych, tacy jak Danone, H & M Group, L'Oréal, MARS, PepsiCo, The Coca-Cola Company i Unilever, wiodący producenci tworzyw sztucznych i opakowań, jak Amcor, Novamont i Veolia.

W Niemczech zaangażowane są firmy takie jak Henkel, APK AG, Schwarz Group, METRO AG i Werner & Mertz. Reinhard Schneider, prezes zarządu Werner & Mertz, podkreśla: "Z niecierpliwością oczekujemy ogólnoświatowego sojuszu na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych, dlatego tym bardziej cieszę się, że Ellen MacArthur Foundation udało się przyciągnąć uwagę światowych graczy, których wiążące zobowiązania są tak ważne. Kiedy odpady z tworzyw zostaną zebrane przez użytkownika końcowego i poddane recyklingowi zgodnie z wysokimi standardami, wszyscy będziemy w stanie zapobiec inwazji plastiku w delikatny ekosystem oceanów".

Sygnatariusze zobowiązali się do jasno określonych celów:
• Eliminacja problematycznych lub niepotrzebnych opakowań z tworzyw sztucznych i przejście z jednorazowego użytku do przedmiotów wielokrotnego użytku
• Innowacje gwarantujące, że do 2025 r. 100% opakowań z tworzyw sztucznych może być łatwo i bezpiecznie ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi lub kompostowane
• Znaczny wzrost wykorzystania recyklowanego plastiku

Unikanie bezużytecznych i problematycznych tworzyw sztucznych jest istotną częścią wspólnej wizji. Porozumienie ma na celu stworzenie "nowej normalności" dla opakowań z tworzyw sztucznych, wspieranie innowacyjnych technik produkcji i podnoszenie świadomości społecznej na ten temat. Cele inicjatywy będą poddawane przeglądowi co 18 miesięcy i będą coraz bardziej ambitne. Firmy, które podpiszeją zobowiązanie, opublikują roczne dane na temat swoich postępów, aby kierować inicjatywą i zapewnić przejrzystość.

Założycielka Ellen MacArthur Foundation, Ellen MacArthur, mówi: "Czyszczenie naszych plaż i oceanów z tworzyw sztucznych jest niezbędne, ale to nie wystarczy, aby powstrzymać przypływ plastiku przybywającego do oceanu każdego roku u źródła zanieczyszczenia. Rządy i instytucje na całym świecie łączą siły, aby uzyskać jasną wizję i stworzyć gospodarkę obiegową dla tworzyw sztucznych: nową gospodarkę tworzyw sztucznych. Jest to tylko jeden krok na drodze, która stanowi wyzwanie, ale przynosi ogromne korzyści dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Zapraszam wszystkich sygnatariuszy do pójścia dalej i rozpoczęcia wyścigu na szczycie gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, świata, w którym ten materiał nigdy nie staje się odpadem, nigdy nie zanieczyszcza środowiska".

Erik Solheim, dyrektor wykonawczy Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział: "Plastik oceaniczny jest jednym z najbardziej widocznych i niepokojących sygnałów: globalne zaangażowanie Nowej Ekonomii Tworzyw Sztucznych jest najambitniejszym zestawem celów, jakie dotychczas widzieliśmy w walce z zanieczyszczeniem. Określa kroki, jakie muszą podjąć firmy i rządy, aby znaleźć rozwiązanie przyczyn zanieczyszczenia."

• Naukowcy szacują, że od początku lat pięćdziesiątych wyprodukowano ponad 8,3 miliarda ton tworzyw sztucznych. Około 60% tego plastiku trafiło na wysypiska lub do otoczenia. Ponad 99% tworzyw sztucznych pochodzi z chemikaliów z ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla - wszystkie to zasoby nieodnawialne.
• Jeśli obecne tendencje się utrzymają, przemysł tworzyw sztucznych może stanowić 20% całkowitego światowego zużycia ropy do 2050 r. Również w 2050 r. w morzach i oceanach może być więcej plastiku, niż ryb.
• W centrum zainteresowania globalnego porozumienia jest wizja gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, w których tworzywa sztuczne nigdy nie stają się odpadami.

Nowa gospodarka tworzywami sztucznymi definiowana jest przez sześć kluczowych punktów:
• Eliminacja problematycznych lub niepotrzebnych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i nowe modele dostaw.
• Rozwijanie schematów ponownego wykorzystania, zmniejszając potrzebę jednorazowego pakowania.
• Wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych muszą być wielokrotnego użytku, nadające się do recyklingu lub w 100% kompostowalne.
• Wszystkie plastikowe opakowania w praktyce muszą być ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi lub kompostowane.
• Wykorzystanie plastiku musi całkowicie odłączyć się od konsumpcji ograniczonych zasobów.
• Wszystkie plastikowe opakowania muszą być wolne od chemikaliów niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego.

Więcej o konferencji Our Ocean 2018, Bali: KLIK!