Spotkanie Grupy G7 z udziałem Werner & Mertz

W dniach 18-21 września w Halifax w Kanadzie odbyło się spotkanie ministrów środowiska Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych, należących do grupy G7.

Właściciel Werner & Mertz GmbH, Reinhard Schneider, został zaproszony przez Svenję Schulze, niemiecką minister środowiska, aby zaprezentować Inicjatywę Recyklatu jako najlepszą praktykę podczas Szczytu G7, skoncentrowanego wokół tematyki związanej z ochroną zasobów oceanicznych.
Svenia Schulze oznajmiła przed spotkaniem grupy G7: „Zapobieganie musi stanąć przed leczeniem skutków. Jestem zobowiązana zapewniać, że nie zwiększamy ilości odpadów w oceanach. Musimy sprawiać, aby plastik był wykorzystywany zgodnie ze zrównoważonym rozwojem i bardziej wydajnie projektować jego cykl życia, włączając w to pierwotny projekt i proces produkcji, aż po recykling.”
Dyskutowano również na temat zmiany klimatu, skutecznego zarządzania zasobami oraz na temat środków, jakie należy podjąć, aby zahamować zanieczyszczanie mórz i oceanów. W ramach grupy G7 państwa członkowskie omówiły wzajemne strategie polityczne, a kwestie środowiskowe stały się powtarzalnym punktem w programie politycznym.

Debaty obejmowały naukowe podejście dotyczące ochrony klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, walkę z przestępstwami przeciwko środowisku i ochronę mórz. Celem jest określenie rozwiązań, które państwa członkowskie będą musiały wspierać wewnętrznie.
Svenja Schulze oświadczyła również, że "Zmiana klimatu musi być punktem centralnym podczas następnego spotkania w Paryżu, a suche lata i tropikalne burze wskazują, że to nie tylko kraje rozwijające się, ale także kraje uprzemysłowione są regularnie dotknięte tymi zjawiskami".

Więcej informacji na temat szczytu G7 2018 w Halifax: KLIK!