Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki stanowią uproszczony przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, pozwalające na Państwa osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym przedstawionym pod tym tekstem oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzania danych na tej stronie internetowej dokonuje właściciel strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce tej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?

Część Państwa danych zbierana jest w drodze ich przekazania nam przez Państwa. Mogą to być na przykład dane, które wpisują Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez systemy informatyczne podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny albo godzina załadowania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie z chwilą Państwa wejścia na naszą stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest, by zapewnić poprawne działanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania Państwa zachowania jako jej użytkownika.

Jakie prawa mają Państwo w związku ze swoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo domagać się korekty, zablokowania bądź usunięcia tych danych. W tym celu, a także w związku z dalszymi pytaniami z zakresu ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia usługodawców zewnętrznych

Podczas odwiedzin na naszej stronie Państwa sposób korzystania z Internetu może zostać poddany ocenie statystycznej. Ma to miejsce przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookies i tzw. programów analizujących. Analizowanie Państwa sposobu korzystania z Internetu zazwyczaj odbywa się anonimowo; zidentyfikowanie Państwa nie jest możliwe na podstawie sposobu korzystania z Internetu. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę albo uniemożliwić ją, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych umieszczonym poniżej.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. Możliwości sprzeciwu przedstawimy Państwu w oświadczeniu o ochronie danych.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest jej właściciel. Dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce.

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna bądź prawna, która samodzielnie bądź wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych może odbywać się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną uprzednio zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do chwili wycofania zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia ochrony danych, dotknięta nim strona ma prawo do wniesienia skargo do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru dla kwestii związanych z ochroną danych jest Krajowy Inspektor Ochrony Danych w kraju związkowym, w którym zlokalizowana jest siedziba przedsiębiorstwa. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do żądania udostępnienia sobie osobiście bądź osobom trzecim przetwarzanych przez nas na podstawie Państwa zgody lub automatycznie w ramach wykonywania umowy danych w powszechnie stosowanym, nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie. W przypadku, gdy zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innym podmiotom odpowiedzialnym, realizacja żądania jest możliwa tylko wtedy, gdy jest to wykonalne pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL i TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony przekazywania treści poufnych, takich jak na przykład zamówienia bądź zapytania przesyłane przez Państwa do nas jako właściciela, na naszej stronie korzystamy z szyfrowania SSL i TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a także po widocznym w polu adresu wyszukiwarki symbolu kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywne, przekazywane nam przez Państwa dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania, w razie potrzeby zaś także do korekty, zablokowania bądź usunięcia tych danych. W związku z powyższym oraz w innych kwestiach związanych z tematem danych osobowych w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod podanym w stopce adresem.

Brak zgody na maile reklamowe

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie opublikowanych w stopce obowiązkowych danych kontaktowych do przesyłania niezamówionych treści reklamowych i materiałów informacyjnych. Właściciele stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niechcianych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu mailowego.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Boris Koppenhöfer
Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstraße 11
65343 Eltville am Rhein

E-mail: datenschutz@werner-mertz.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Dane loga serwera

Dostawca stron gromadzi i automatycznie zapisuje informacje w tzw. danych loga serwera, które są nam przekazywane automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL odnośnika
  • nazwa hosta uzyskującego dostęp komputera
  • godzina zapytania do serwera
  • adres IP

Nie jest dokonywane łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którego treść zapewnia możliwość przetwarzania danych w celu wykonywania umowy bądź środków poprzedzających umowę.

Formularz kontaktowy

Kiedy przesyłają nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi w nim danymi kontaktowymi będą przez nas zachowywane w celu przetwarzania Państwa zapytania oraz na wypadek pytań dodatkowych. Danych tych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do chwili wycofania zgody.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas dopóty, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, wycofają zgody na przechowywanie albo do chwili, w której przestanie istnieć cel ich przechowywania (np. po zakończeniu obsługi Państwa zapytania). Pozostaje to bez wpływu na obowiązujące przepisy prawa – w szczególności terminy przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Aby korzystać z dodatkowych funkcji strony, mogą Państwo dokonać rejestracji na naszej stronie internetowej. Podane przy rejestracji dane wykorzystujemy wyłącznie do celów korzystania z danej oferty bądź usługi, w związku z którą dokonali Państwo rejestracji. Podane przy rejestracji dane obowiązkowe muszą być kompletne, w przeciwnym razie Państwa rejestracja zostanie przez nas odrzucona.

W celu wprowadzania istotnych zmian, na przykład w obrębie zakresu oferty, albo w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia korzystamy z podanego przez Państwa przy rejestracji adresu e-mail do przekazywania Państwu tą drogą informacji.

Przetwarzanie danych podanych przy rejestracji odbywa się w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do chwili wycofania zgody. Dane zgromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane dopóty, dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, później zaś są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to! & Udostępnij)

Na naszych stronach zostały zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook usługodawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka rozpoznają Państwo po logo Facebooka albo przycisku „Like-Button” („Lubię to!”) na naszej stronie. Informacje dotyczące wtyczek Facebooka znajdą Państwo tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Dopiero poprzez kliknięcie logo, po zapytaniu o zgodę dane zostaną przekazane Facebookowi. W tym przypadku poprzez wtyczkę ustanowione zostanie bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzyma informację, że korzystając z danego adresu IP odwiedzili Państwo naszą stronę. Jeżeli klikną Państwo przycisk „Lubię to!“, będąc jednocześnie zalogowanym na konto na Facebooku, będą Państwo mogli powiązać z linkiem treści naszej strony na swoim profilu. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako właściciel stron nie otrzymujemy informacji dotyczących treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez Facebook. Dalsze informacje dotyczące tej kwestii znajdą Państwo w oświadczeniu Facebooka o ochronie danych: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie chcą Państwo, by Facebook mógł przyporządkowywać odwiedzanie naszych stron Państwa kontu użytkownika, prosimy o wylogowanie się z konta na Facebooku.

Facebook Pixel

Do mierzenia konwersji nasza strona wykorzystuje Piksel Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających stronę, po tym, jak poprzez kliknięcie na reklamę Facebooka zostaną oni przekierowani na stronę usługodawcy. Dzięki temu możliwa jest ocena skuteczności ogłoszeń reklamowych na Facebooku w zakresie statystyki i badań rynkowych, a także optymalizacja kampanii reklamowych w przyszłości.

Zgromadzone dane są dla nas jako właściciela tej strony internetowej anonimowe, nie jesteśmy w stanie na ich podstawie określić tożsamości użytkowników. Dane są zachowywane i przetwarzane przez Facebook, by umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika oraz po to, by Facebook mógł korzystać z tych danych do własnych celów reklamowych zgodnie z Zasadami dotyczącymi danych. Dzięki temu Facebook może umożliwić uruchamianie ogłoszeń reklamowych na stronach Facebooka i poza Facebookiem. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

W informacjach Facebooka dotyczących ochrony danych znajdą Państwo dalsze wskazówki dotyczące ochrony Państwa prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ponadto mogą Państwo dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, trzeba być zalogowanym na Facebooku.

Jeżeli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo dezaktywować opartą o użytkowanie reklamę Facebooka na stronie Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Wtyczka Twittera

Na naszych stronach zostały zintegrowane wtyczki usługi Twitter. Funkcje te oferowane są przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Dopiero poprzez kliknięcie logo, po zapytaniu o zgodę dane zostaną przekazane Twitterowi. W tym przypadku poprzez korzystanie z Twittera i funkcji „Re-Tweet” odwiedzane przez Państwa strony zostaną połączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępnione innym użytkownikom. Przy tej okazji nastąpi także przekazanie danych Twitterowi. Informujemy, że jako właściciel stron nie otrzymujemy informacji dotyczących treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez Twitter. Dalsze informacje dotyczące tej kwestii znajdą Państwo w oświadczeniu Twittera o ochronie pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia ochrony danych na Twitterze mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Funkcje te oferowane są przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dopiero poprzez kliknięcie logo, po zapytaniu o zgodę dane zostaną przekazane Google.

Gromadzenie i przekazywanie danych: przy pomocy przycisku Google+ mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Poprzez przycisk Google+ Państwo i inni użytkownicy otrzymują indywidualnie dopasowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje informacje zarówno o tym, że ocenili Państwo daną treść na +1, jak i o stronie, którą oglądali Państwo klikając na +1. Kliknięte przez Państwa +1 mogą zostać połączone jako dodatkowe informacje z Państwa nazwą profilu i fotografią w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profil Google, albo w innych miejscach na stronach internetowych i w ogłoszeniach.

Google zapisuje informacje o wykonywanych przez Państwa czynnościach w związku z +1 po to, by ulepszać usługi Google dla Państwa i innych. Aby móc korzystać z przycisku Google+ muszą Państwo posiadać widoczny na całym świecie, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej wybraną przez Państwa nazwę profilu. Nazwa ta będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę własną, z której korzystali Państwo przy udostępnianiu treści za pośrednictwem swojego konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google mogą zobaczyć użytkownicy znający Państwa adres e-mail albo posiadający inne informacje umożliwiające Państwa identyfikację.

Używanie zgromadzonych informacji: obok przedstawionych powyżej celów użytkowanie, udostępnione przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Google w zakresie ochrony danych. Google publikuje zestawione w miarę możliwości statystyki dotyczące czynności użytkowników związanych z +1 oraz przekazuje je użytkownikom oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i powiązane strony internetowe.

6. Narzędzia analityczne i reklama Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji analizy sieci Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej zazwyczaj przekazywane są na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookies usługi Google Analytics odbywa się w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i swoich reklam.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny internetowej może być ograniczone. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google generowanych przez ciasteczka, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej informacji (w tym Państwa adresu IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google w drodze pobrania i instalacji dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Uruchomiony zostanie plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości: dezaktywacja Google Analytics.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

7. Wtyczki i narzędziaYouTube

Nasza strona używa wtyczek serwisu YouTube, którego właścicielem jest Google. Strony obsługuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych wyposażonych we wtyczkę YouTube stron, ustanowione zostanie połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie, serwer YouTube otrzyma informację o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoje konto w YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa sposobu korzystania z Internetu do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta w serwisie YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnego przedstawienia naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes zgodny z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.