Werner Mertz Professional green care tana ekologiczne środki czystości sprzątanie profesjonalne

Szczegółowe badania składników i formuł preparatów

×

W Werner & Mertz zarówno skład produktów (wykorzystane substancje i formuły preparatów), jak również ich opakowania, są przedmiotem szczegółowych analiz pod kątem pochodzenia, właściwości użytkowych (minimalizacja potencjalnych zagrożeń) oraz ich biodegradowalności. W ten sposób ciągle wspieramy zrównoważony rozwój poprzez nasze produkty.

W produktach green care składniki zostały sklasyfikowane jako całkowicie bezpieczne dla człowieka i środowiska, a część z nich spełniła kryteria poziomu PLATINUM w wymagających procedurach weryfikacyjnych Cradle to Cradle . Są to preparaty wolne od niebezpiecznych i zabronionych materiałów, jak np. CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość).

Czytaj więcej...