Werner Mertz Professional green care tana ekologiczne środki czystości sprzątanie profesjonalne

Odpowiedzialność społeczna

×

Naszą odpowiedzialność społeczną wyrażamy na wiele sposobów. Przyjazne użytkownikowi i środowisku produkty są wynikiem odpowiedzialnego procesu produkcji, który uważnie wyważa korzyści i ryzyko.

Dbamy o naszych pracowników poprzez zapewnienie ochrony zdrowia w miejscu pracy, oferując wynagrodzenie skorelowane z efektywnością, zapewniając odpowiednie warunki pracy oraz promowanie stałego doskonalenia zawodowego.

Werner & Mertz poważnie traktuje swoje zobowiązanie względem zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy współpracę zarówno w ramach projektów ochrony otoczenia, jak również jesteśmy zaangażowani w ochronę społeczności.

Czytaj więcej...