Karta A.I.S.E.

Werner & Mertz było pierwszym średniej wielkości przedsiębiorstwem, które w 2005 roku przystąpiło do programu A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning (Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących). Oznakowanie A.I.S.E. na produkcie to dla konsumentów widoczne na pierwszy rzut oka potwierdzenie, że produkt został opracowany i wyprodukowany w sposób bezpieczny dla środowiska. Szczególną uwagę zwraca się na przyjazne konsumentowi i bezpieczne zastosowanie produktu.

Dążąc do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa starają się zachować równowagę między aspektami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, takimi jak bezpieczeństwo konsumentów, ochrona środowiska, innowacyjność i in. Przedsiębiorstwa będące członkami programu A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning poddawane są niezależnym inspekcjom, których celem jest sprawdzenie, czy spełniają kryteria ekorozwoju w całym cyklu życia swoich produktów.