Cradle to Cradle

Koncepcja Cradle to Cradle® została opracowana przez Prof. dra Michaela Braungarta oraz Williama McDonougha a następnie rozwinięta przez agencję EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency [Agencja na rzecz Zachęcania do Ochrony Środowiska]) z siedzibą w Hamburgu. Wybrane produkty Werner & Mertz przeszły certyfikację zgodnie z tą zintegrowaną procedurą. Procedura certyfikacyjna Cradle to Cradle® obejmuje szczegółowy schemat oceny, uwzględniający wykorzystywane materiały, zdolność do recyklingu, zużycie energii i wody oraz wpływ społeczny cyklu życia produktu i metod produkcyjnych.

Grupa Werner & Mertz z powodzeniem ukończyła tę wymagającą procedurę certyfikacyjną. Pod koniec 2013 roku Werner & Mertz Polska Spółka z o.o. w całości należąca do Grupy Werner & Mertz świętowała światową premierę. Po raz pierwszy od utworzenia systemu certyfikacji Cradle to Cradle® prestiżowe złote wyróżnienie znane pod nazwą „Cradle to Cradle CertifiedCM Gold” przyznano całej linii produktów do profesjonalnego czyszczenia i pielęgnacji, a dokładniej gamie green care PROFESSIONAL - ośmiu przyjaznym środowisku produktom czyszczącym i pielęgnacyjnym.

Zobacz film o Cradle to Cradle...