EMAS

Od 2003 roku Werner & Mertz dobrowolnie poddaje swój zakład w Moguncji ocenie według kryteriów EMAS . Zakład w Hallein (Austria) przechodzi tę samą ocenę od 2005 roku. Niezależny ekspert EMAS regularnie przeprowadza inspekcję zakładów produkcyjnych. EMAS – system ekozarządzania i audytu Unii Europejskiej uważany jest za jeden z najbardziej wymagających systemów oceny zrównoważonego zarządzania środowiskiem na świecie. Sprawozdanie ekspertów w równie przejrzysty sposób wskazuje sukcesy przedsiębiorstwa, jak i obszary wymagające poprawy.

Przedsiębiorstwa, w których wdrożono system EMAS, są silnym bodźcem dla zrównoważonej i funkcjonującej zgodnie z prawem gospodarki. Nie mogą one jednak w pełni korzystać z przywilejów EMAS, ponieważ Parlament Europejski zakazał umieszczania logo EMAS na produktach i ich opakowaniach.