System zarządzania energią ISO 50001

Grupa Werner & Mertz od dawna posiada system zarządzania energią, który cieszy się sukcesem. Z pomocą tego systemu i inicjatyw ograniczających koszty udało nam się znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i paliwa. W latach 2004–2011 zużycie zmniejszyło się z 0,253 kWh do 0,147 kWh na kilogram ilości napełnienia.

Chcąc kontynuować ten sukces, w 2013 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 50001 dla naszych systemów zarządzania środowiskowego stosowanych w zakładach w Moguncji i Hallein (Austria). ISO 50001 – obowiązujący na świecie standard w zakresie systematycznego zarządza uwzględnia monitorowanie i zarządzanie danymi operacyjnymi dotyczącymi energii oraz wdrożenie innych działań technicznych.

Podstawowym założeniem normy ISO 50001 jest stała poprawa wskaźników wydajności energetycznej przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz oszczędność energii. Ścisłe egzekwowanie środków zarządzania energią sprawia, że łatwiej jest nam dostrzec nasz potencjał w zakresie efektywności energetycznej i skuteczniej go wykorzystywać.