Nordic Swan

Etykieta Nordic Ecolabel została ustanowiona w 1989 roku przez Nordycką Radę Ministrów w celu utworzenia systemu oznakowania, który przyczyni się do promocji zrównoważonej konsumpcji. Nordic Ecolabel przyznaje oceny przez pryzmat cyklu życia produktu. Ważne kwestie związane z ochroną środowiska, które są brane pod uwagę w kryteriach Nordic Swan, to:

• Zużycie energii
• Aspekty klimatyczne
• Wykorzystanie wody
• Źródło surowców
• Zastosowane chemikalia
• Niebezpieczne ścieki
• Opakowania
• Odpady