Werner & Mertz Professional green care Professional tana Professional ekologiczne środki czyszczące sprzątanie profesjonalne

Kultywacja rodzinnych tradycji opartych na ekologicznych wartościach

Nasza troska o przyszłe pokolenia oznacza dbałość o to, jak nasze produkty są opracowywane, co zawierają, jak są produkowane i co się z nimi dzieje po ich zużyciu. Aktywnie promujemy ciągłość obiegu składników w cyklach biologicznych i technicznych, co ma pozytywny długofalowy wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie.

Jakość

Dostarczanie najlepszych w swojej klasie produktów i rozwiązań, umożliwiających naszym klientom osiągnięcie sukcesów dzisiaj i w przyszłości.

Uczciwość i szacunek

Jedną z naszych fundamentalnych wartości jest postępowanie zgodne z najwyższymi normami etycznymi oraz postawa całkowitej szczerości, uczciwości i sprawiedliwości w kontaktach z partnerami biznesowymi, pracownikami i społecznościami.

Odpowiedzialność

Dotrzymujemy obietnic i zobowiązań wobec innych, wierząc, że aby zrealizować nasz cel, jakim jest zdrowe i bezpieczne środowisko, trzeba zacząć od siebie.

Pasja

Z oddaniem i zaangażowaniem wspieramy różnorodność, bezpieczeństwo i wysoką jakość życia.