A.I.S.E.-Charter

Werner & Mertz var det första företaget i mellanskiktet som anslöt sig till A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning in 2005. Denna stämpel visar konsumenterna med ett ögonkast att produkten har utvecklats och tillverkats i enlighet med sunda hållbara rutiner. Speciell uppmärksamhet riktas mot konsumentvänlig och säker användning.

I jakten på hållbarhet balanserar företag mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter så som konsumentsäkerhet, miljöskydd, innovation med mera. Medlemsföretag i A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning utsätts för oberoende kontroller av om de uppfyller hållbara normer under deras produkters hela livscykel.