Cradle to Cradle

Cradle to Cradle® principen utformades av Prof. Dr. Michael Braungart och William McDonough och utvecklades vidare av EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) i Hamburg. Werner & Mertz har valt produkter certifierade i enlighet med denna integrerade procedur. Cradle to Cradle® Design innehåller en detaljerad bedömningsnyckel för att utvärdera det använda materialet, dess återvinningsmöjlighet, energi- och vattenförbrukning samt den sociala påverkan som produktcykeln och produktionsmetoderna har.

Werner & Mertz har på ett framgångsrikt sätt klarat av denna krävande certifieringsprocedur. I slutet av 2013, firade tana-Chemie GmbH, ett helägt dotterbolag till Werner & Mertz Group, en världspremiär. För första gången sedan skapandet av Cradle to Cradle® certifieringen, mottog ett fullständigt professionellt rengörings- och städsortiment – green care PROFESSIONAL serien med åtta ekoeffektiva rengörings- och städprodukter – den högsta utmärkelsen känd som "Cradle to Cradle CertifiedCM Gold".