die umweltberatung

die umweltberatung' är en österrikisk organisation vilkas experter stöttar och ger råd till företag och institutioner beträffande implementering av miljövänliga åtgärder. Dessa åtgärder inkluderar förebyggande av avfall, större ekonomieffektivitet samt ekologisk och verkningsfull rengöring. En av die umweltberatung tjänster är “ÖKO-REIN-POSITIVLISTE”. En ekonomisk och hållbar lista för hushållsprodukter och dess normer bedömer produkternas effekt på miljö och hälsa. De implementerades tillsammans med det ekologiska institutet i Österrike, IFZ Graz och icke vinstdrivande konsumentorganisationen “Verein für Konsumenteninformation” (VKI).