DIN ISO 14001

Werner & Mertz har varit ISO 14001-certifierade för sina produktionsanläggningar i åratal. ISO 14001 är ett internationellt gällande miljöstyrningssystem (EMS) baserat på civilrätt. I länder utanför Europa (t.ex. Japan) visar detta certifikat vår användning av styrningssystem som även erkänns där.

ISO 14001 förlitar sig på en kontinuerlig förbättringsprocess (CIP) för att uppnå definierade miljömässiga mål. Denna process, vilken Werner & Mertz definierar som "förbättra det som är bra och utveckla det vidare", omfattar ISO:s fyrstegsprocess kallad "Plan-Do-Check-Act".