TÜV-CERT DIN EN ISO 9001:2000

2001 certifierades Werner & Mertz kvalitetsledningssystem för produktutveckling och leverans vid anläggningen i Mainz i enlighet med DIN EN ISO 9001:2000 av TÜV Rheinland. Sedan 2002 innehar även vår andra produktionsanläggning i Hallein (Österrike) denna certifiering.

ISO 9001, en global erkänd standard, specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem. Uppfyllandet av denna norm är en indikator på konsekvent uppnådd produktkvalitet.