EMAS

Sedan 2003 har Werner & Mertz frivilligt låtit validera anläggningen i Mainz och sedan 2005 anläggningen i Hallein (Österrike) mot EMAS normer. En oberoende EMAS expert granskar regelbundet produktions- och tillverkningsanläggningarna. EMAS, Eco-Management and Audit Scheme of the European Union, anses vara världens mest krävande system för hållbar miljöstyrning.

EMAS företag ger starka impulser för en hållbar och juridisk förenlig ekonomi. Likväl kan de inte dra full nytta av EMAS fördelar eftersom Europaparlamentet har förbjudit användning av EMAS logo på produkter och deras förpackning.