ISO 50001 Energiledningssystem

Werner & Mertz har under lång tid haft ett energiledningssystem med tydlig framgång. Med hjälp av detta system och besparingsåtgärder har vi åstadkommit en betydande minskning av förbrukningen av elektricitet och bränsle. Från 2004 till 2011 sjönk förbrukningen från 0.253 kWh till 0.147 kWh per kilogram fyllningskvantitet, vilket motsvarar en besparing på uppskattningsvis 42 procent.

För att fortsätta denna framgång erhöll vi ISO 50001 certifiering år 2013 för våra energiledningssystem i Mainz och Hallein (Österrike). ISO 50001, en internationell standard för systematisk energiledning, beaktar övervakning och styrning av operativ energidata och implementering av andra tekniska steg.

Det primära målet för ISO 50001 är en kontinuerlig förbättring av företags inidikatorer för energiprestanda, dess energieffektivitet och energibesparingar. Strikta upprätthållna energiledningsåtgärder hjälper oss att känna igen energins effektivitetsmöjligheter och utnyttja den mer effektivt.