LEED

Sedan 2010 har Werner & Mertz kontorsbyggnad varit ett framträdande landmärke i Rheinallee i Mainz. Huvudkontoret, krönt med effektfulla vindturbinrotorer på taket, uppfyller de högsta internationella standarderna för hållbar och miljövänlig konstruktion. Som ett erkännande för prestationen tilldelades Werner & Mertz 2012 utmärkelsen LEED Platinum, den mest krävande hållbarhetscertifieringen för byggnader. Kontorsbyggnaden är det enda tyska huvudkontoret i branschen i den högsta klassen av LEED utmärkelser. LEED är ett klassificeringssystem för ekologiska byggnader av toppkvalitet.

Byggnadens unika energikoncept är särskilt imponerande. Med hjälp av vindkraft, solceller och geotermisk användning av grundvatten genererar den nya byggnaden 20 procent mer energi än vad som krävs för dess nuvarande drift. Dessutom förser solpaneler på taket två av företagets bilparks elektriska Smarts med ström.

Företagets egen vattenbrunn tillgodoser värme/kylsystemet. Därifrån strömmar vattnet in i den nya avjoniseringsanläggningen på vår produktionsplats och därefter in i produktionen för en resursvänlig andra användning.

LEED-certifieringssystemet utvecklades i USA av den icke vinstdrivande organisationen U.S. Green Building Council (USGBC). De fem miljökategorierna i bedömningssystem för byggnader är hållbart ställe, vatteneffektivitet, energi och atmosfär, material och resurser samt inomhusmiljöns kvalitet, tillsammans med en sjätte kategori kallad ”innovation i design”. Bedömningen grundas på en fast klassificeringsskala där platinum är den högsta av fyra nivåer.