Nordic Swan

Den nordiska miljömärkningen infördes 1989 av det Nordiska ministerrådet med syftet att tillhandahålla ett miljömärkningsschema som kunde bidra till en hållbar konsumtion. Den Nordiska miljömärkningen har ett livscykelperspektiv. Viktiga miljöfrågor som beaktas i utvecklingen av de nordiska normerna är:

  • Energianvändning
  • Klimataspekter
  • Vattenanvändning
  • Råmaterialens ursprung
  • Kemikalieanvändning
  • Farliga utsläpp
  • Förpackning
  • Avfall