Professional Division hos Werner & Mertz

...etablerades 1971 och är en föregångare i fullständigt hållbara högpresterande rengörings- hygienprodukter för de professionella sektorerna så som lokalvård, Foodservice, hälsovård, inkvartering och livsmedelsframställning.

tana PROFESSIONAL och green care PROFESSIONAL är Professional Divisions två ledande varumärken i Europa.

Som en del av det familjeägda Werner & Mertz Group, grundat för över 140 år sedan, känner vi oss mycket förbundna till vårt säte i Mainz. Hållbarhet anses inte vara en övergående trend utan är mer en tradition som företaget lever efter varje dag. Ända från allra första början har skyddande av naturtillgångar, hållbarhet och bevarande av biologisk mångfald alltid varit vårt fokus. Denna filosofi är inte bara införlivad i våra produkter utan återspeglas även i våra EMAS-godkända produktionsanläggningar i Mainz och Hallein samt vårt huvudkontor i Mainz som erhållit utmärkelsen “LEED Platinum”.

Våra högutbildade, motiverade och åtgärdsorienterade yrkesmän levererar lösningar och tjänster på plats vilka ofta överträffar våra kunders förväntningar.