Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Revolution i professionell rengöring

×

green care PROFESSIONAL tillhandahåller globalt det första vittomfattande rengörings- och vårdsortiment med Cradle to Cradle CertifiedCM GOLD certifiering

Mainz, 27:e januari 2014 – globalt den 17:e december 2013, ett vittomfattande rengörings- och vårdsortiment har för första gången erhållit den ärofulla utmärkelsen Cradle to Cradle CertifiedCM GOLD.

“Vårt varumärke green care PROFESSIONAL har återigen visat sig vara ledande i hållbarhet,” säger Frank Vancraeyveld, vd och chef för Werner & Mertz Professional Division idag. “Vi känner oss mycket hedrade för detta enastående resultat från det krävande Cradle to Cradle CertifiedCM programmet. Denna utmärkelse är en oberoende institutions validering av våra egna höga krav och kvalitetsstandarder."

Detta sortiment av åtta ekoeffektiva professionella rengörings- och vårdprodukter reflekterar enastående innovativt utvecklade produkter vilka redan har fått EU-Ecolable och är designade för alla professionella institutionella och industriella branscher som livsmedelsservice, hälsovård, inkvartering och byggserviceentreprenörer. Det kompletta sortimentet finns i 1-litersflaskor och 5-litersbehållare och garanterar en holistisk hållbar rengöringsmetod för:

 • Sanitära utrymmen: SANET perfect, SANET zitrotan, SANET alkastar
 • Ytor: TANET SR 15, TANET karacho, TANET orange
 • Golv: TAWIP vioclean
 • Glasytor: GLASS cleaner

Cradle to Cradle®* principen utformades av Prof. Dr. Michael Braungart och William McDonough och utvecklades vidare av Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), en internationell forsknings- och miljökonsultinstitution med bas i Hamburg.

De utvalda green care PROFESSIONAL produkterna analyserades noggrant för certifiering. Cradle to Cradle® Design innehåller en detaljerad bedömningsnyckel för att utvärdera produkter. Denna bedömning visar att:

 • Använda material (rengöringskemi och förpackning) är säkra och sunda för människa och miljö.
 • Produktdesign säkerställer att alla ingredienser kan återanvändas som näringsämnen säkert i biologiska och tekniska kretslopp i natur eller industri. “Avfall är lika med mat”.
 • Tillverkningsanläggningar använder 100% icke förorenande, förnybar energi som ersätter energi producerad från fossila bränslen. 100% koldioxidkompensation.
 • Vattenkvalitet och tillförsel är skyddade och berikade.
 • Företag engagerar sig i avancerad social och miljömässig rättvisa så väl som biologisk mångfald.

Cradle to Cradle® är ekoeffektivt eftersom det eliminerar avfallskoncept genom rätt produktdesign – i motsats till ekoeffektivitet som endast reducerar, minimerar eller undviker avfall.

Cradle to Cradle® kombinerat med andra miljömärkningar går längre än prestanda och kompletterar alla nyckelelement för den integrerade hållbara produktdesignen.

”Nu för tiden är det tekniskt möjligt att utveckla ekoeffektiva produkter som tillhandahåller en hög prestanda och uppfyller de högsta miljömässiga standarderna längs hela värdekedjan,” säger Frank Vancraeyveld. ”Årtionden av erfarenhet som en föregångare gällande hållbarhet har fört Werner & Mertz Group till denna punkt. Att erkännas som den första globala verksamheten som erhåller Cradle to Cradle CertifiedCM Gold med ett vittomfattande professionellt rengörings- och vårdsortiment är det mest övertygande beviset för vår framgång.”

Produkter utvecklade och använda i kretslopp

Synsättet Cradle to Cradle® står i kontrast till den välkända produktionsprincipen Cradle to Grave. I det senare systemet flödar ofta materialet utan att medvetet tänka på långsiktigt skydd av naturresurser från deras källor till deras kassering.

Cradle to Cradle® är istället baserat på designen av produkter för biologiska eller tekniska kretslopp. Utmaningen är i planeringen av produktens färd genom en sluten materialcykel, vilket innebär att produktmaterial ska vara lämpliga för en säker och fullständig återgång till biosfären eller för återvinning och återanvändning av bra kvalitet. Framtida produkter ska designas på sådant sätt att återvinningsfraktionerna förbättras och återvinningen utförs på samma eller högre nivå. Ingredienser, inklusive färgämnen och tillsatser, ska sorteras för att undanröja toxiska effekter under användning eller i övriga faser så som tillverkning, återvinning och återanvändning. I upprätthållandet av Cradle to Cradle® principen, ska rester av råolja, som till exempel har använts en gång för att göra plast, användas i kretsloppet och inte brännas oåterkalleligen. Energin för återvinning, som för övriga produktionsprocesser, ska om möjligt hämtas från förnybara resurser på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Ett bra exempel på detta är produktionen av en ny PET-flaska från en gammal PET-flaska.

Fullständig hållbarhet är Werner & Mertz trosats,” fastslår även Reinhard Schneider, vd och ägare av Werner & Mertz Group. Han är övertygad om att trovärdiga ekoeffektiva produkter som green carePROFESSIONAL sortiment kan enbart komma från ett företag som konsekvent strävar efter hållbarhet i allt de gör. Följaktligen slutar inte sortimentets ekologiska och hållbara utveckling med eliminering av riskfyllda ingredienser. Werner & Mertz försäkrar sig om att produktens livscykel är integrerad i naturens materialcyklar.

*Cradle to Cradle® är ett inregistrerat varumärke för McDonough Braungart Design Chemistry LLC. Cradle to Cradle CertifiedCM är ett certifieringsmärke exklusivt licenserat för Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Överlämning av Cradle to Cradle GOLD CM Certificate

Diana Den Held, Senior Researcher vid Prof. Dr. Michael Braungart's Academic Chair, och Albin Kälin, vd för EPEA Switzerland, överlämnade Cradle to Cradle GOLDCM Certificate till Werner & Mertz Professional för dess globalt första vittomfattande rengörings- och vårdsortiment inom den professionella rengöringsindustrin.