Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Vårt pionjärkoncept: Återvinningsinitiativet

×

I dag samlas miljoner ton plastavfall som är ämnat för återvinning (i Tyskland samlas det in i gula säckar), men trots det så bränns det mesta av det. Återanvändning av återvunnen PET kan spara tusentals liter olja och kräver mycket mindre energi än att producera ny plast.

Werner & Mertz har utvecklat ett pionjärkoncept. Dess återvinningsinitiativs syfte är att med hjälp av en ny sorteringsteknologi (höghastighetslaser spektroskopi) återanvända recyklat material av hög kvalitet från de gula säckarna. Med användning av denna nya sorteringsteknologi har vi kunnat producera PET-flaskor gjorda av upp till 80% återvunnet PET-avfall.

Ta reda på mer om…

gröna förpackningslösningar

Werner & Mertz är den första tillverkaren av rengöringsmedel som sysslar med återbruk av plastavfall.

Reinhard Schneider, vd och ägare av Werner & Mertz Group, om återbruk av plastavfall i högkvalitetsflaskor som till och med är livsmedelsgodkända.