Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Tensider från inhemska oljeproduktionsanläggningar

I våra produkter använder vi allt mer tensider som härrör från anläggningar i Europa (rapsolja, linfröolja, olivolja) som ersätter eller kompletterar tvättaktiva substanser baserade på palmnöts- och kokosolja. På detta sätt strävar vi efter att säkerställa variation i rotationen av grödor och främjar biologisk mångfald.

Ta reda på mer om…

Vegetabiliska substanser från europeisk odling

Våra produkter innehåller flera andra växtbaserade ingredienser förutom tensider. I detta hänseende föredrar vi att använda vegetabiliska substanser från inhemsk produktion inskaffade från europeiska partners. Detta har ett otal fördelar, så som: skydda regnskogen, bevara och främja biologisk mångfald, undvika monokulturer, dra nytta av korta transportrutter och mycket mer.

Ta reda på mer om…