Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Noggrann granskning av råmaterial och sammansättningar

×

Vid Werner & Mertz utsätts både våra produktingredienser (råmaterial och sammansättningar) och förpackningar för noggranna analyser av deras ursprung, deras egenskaper i användningsfasen (minimering av riskpotentialen) och deras nedbrytbarhet. På detta sätt strävar vi efter att ständigt förbättra hållbarhetsutvecklingen för våra produkter.

I green care är ingredienserna klassificerade som säkra för människor och biologiska kretslopp och vissa sammansättningar uppfyller även nivån Cradle to Cradle Certified CM PLATINUM. De innehåller varken farliga eller förbjudna material så som CMR (cancerogena, mutagena eller giftiga för reproduktion).

Ta reda på mer om…

Cradle to Cradle PLATINUMCM certifierat för materialhälsa

Albin Kälin, vd för EPEA Switzerland, och Reinier van den Berg, RTL, talar om hur Werner & Mertz Professional gör skillnad och om dess 5 punkter för hållbarhet.