Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

100% förnybar elektricitet för alla verksamhetsprocesser på plats

×

Sedan 2010 producerar det nya huvudkontoret i Mainz mer energi än det behöver för kylning och uppvärmning. Överskottet görs möjligt genom användning av vindturbiner och solfångare på taket samt kylenergi från grundvatten. Sedan 2012 har det nya huvudkontorets byggnad utmärkelsen LEED Platinum, den högsta internationella utmärkelsen för hållbar byggnation.

Ta reda på mer om…