Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Levande familjetraditioner av hållbara värden

×

Vi tar socialt ansvar på många olika sätt. Våra användarvänliga och miljöförnuftiga produkter är ett resultat av en ansvarsfull tillverkningsprocess vilken varsamt balanserar fördelar och risker.

Vi bryr oss om våra anställda genom att garanterat främja en kontinuerlig arbetsplatshälsa, erbjuda prestationsrelaterade löner, säkerställa lämpliga arbetsförhållanden och verka för en permanent yrkesutbildning. Våra anställda har i genomsnitt arbetat i 16 år hos Werner & Mertz och vissa familjer har varit en del av företaget i över tre eller fyra generationer. Dessa fakta och siffror återspeglar den övergripande positiva attityden och det goda samarbetet i vårt företag.

Hos Werner & Mertz tar vi allvarligt på vårt miljöåtagande. Vi samarbetar i miljöskyddsprojekt och är engagerade i samhällsskydd.

Ta reda på mer om…

CSR vid Werner & Mertz Professional

Willem Lageweg, chef MVO Nederländerna, pratar om gemensamt socialt ansvar vid Werner & Mertz och hur detta är förknippat till företagets samtliga element.