Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001

Vårt nya vattencenter

×

Sedan 2011 har det nya vattencentret hanterat vattnet för Werner & Mertz huvudkontor och produktionsanläggning. Vår egna kemiska-fysiska behandling av färsk- och avloppsvatten säkerställer att det vatten som lämnar platsen är lika rent som det var innan det användes. Det slam som blir kvar efter behandlingen återanvänds som råmaterial vid tegeltillverkning.

Ta reda på mer om…

×

Vårt nya vattencenter