Certifieringar
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001
Reinhard Schneider, vd och ägare av Werner & Mertz Group,

Levande familjetraditioner av hållbara värden

”En trovärdig ekoprodukt kan enbart komma från ett företag som konsekvent strävar efter hållbarhet i allt de gör. Från ett företag som varje dag förnyar sin ekologiska medvetenhet, ekonomiska förutseende och sociala ansvar. Nu för tiden är det helt klart tekniskt möjligt att utveckla effektiva produkter – i vårt fall innebär detta kraftfulla rengöringsprodukter – som uppfyller de högsta miljöstandarderna längs hela värdekedjan. Vi lyckades enbart för att vi har mer än 25 års erfarenhet som en europeisk föregångare gällande hållbarhet. Vi genererar förtroende när hållbarhet finns i alla företagsbeslut. När allt kommer omkring tror vi att fler och fler konsumenter vill veta under vilka ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden deras produkter tillverkas.”

För att stödja vår hållbarhetsfilosofi, ge publicitet åt vårt synsätt gällande samarbete, anordna samarbetsprojekt och etablera kontakter upprätthåller vi öppna kanaler för kommunikation på alla nivåer. Vi är engagerade i pågående dialoger med andra företag, miljöskyddsverksamheter och andra föreningar.