Certificates
 • EMAS
  Cradle to Cradle
  EU Ecolabel
 • LEED
  ISO 14001
  Nordic Swan
 • ISO 50001
  A.I.S.E. - Charter
  DIN ISO 9001
I fokus sedan 2010: logistik för färdigt gods i och utanför fasta affärslokaler

Ändra ämnen i hållbart fokus

Under åren har Werner & Mertz hållbara aktiviteter koncentrerats på ett flertal nyckelområden. För att ge en tydligare överblick har hållbarhetsrapporterna som utgivits sedan 2010 inkluderat ett avsnitt om hållbarhetsfokus, där våra viktigaste ämnen finns förtecknade tillsammans med uppdateringar. Detta nya avsnitt är i samklang med vår syn på hållbarhet. Det vill säga, vi riktar uppmärksamhet mot många olika områden på lång sikt och är alerta när fokuset ändras.

Läs mer…

Hållbarhetsfokus 2012/2013

Under 2012/2013 fokuserade vi på Frosch Initiative. Med detta bolagsöverskridande initiativ utarbetar Werner & Mertz ett sätt för banbrytande och hållbara lösningar. Läs den senaste rapporten som sammanfattar våra hållbara aktiviteter vid Werner & Mertz.

Läs mer…

Hållbarhetsfokus 2010

Transporten av varor förorenar miljön. Sedan 2010 har Werner & Mertz ihärdigt arbetat för att minska miljöpåverkan från logistiken för leveransfärdiga varor så mycket som möjligt för att öka miljöskyddet.

Läs mer…