"PUSH AND DOSE" system

  • Säkert
  • Intuitivt
  • Hållbart

Vagga-till-vagga cerifierad TM GOLD formula för snabbare och bättre rengöring och enastående resultat

Fusion - "plug-and-play" installation - är ett system från green care PROFESSIONAL med ultrakoncentrerade green-Effective sammansättningar. Automaten av högsta kvalitet garanterar en enkel installation av patronen och intuitiv applicering, som gör utbildning onödig. Den konstanta doseringen garanterar fortlöpande hög prestanda och ger fullständig kontroll över både attraktiv brukskoncentration och förbrukningskostnaden. Fusionprodukterna kombinerar de högsta ekologiska standarderna i produktutveckling och bästa prestandan med de senaste alternativen för hållbara sammansättningar, samt uppfyller specialkraven inom områden för livsmedelshantering. De green-Effective sammansättningarna hjälper att bevara både människors hälsa och naturen.

  • Justera dosering
  • Sätt i produkten
  • Tryck och dosera

Välj bland ett produktsortiment för kökshygien.

Kökshygien

De ultrakoncentrerade Fusion sammansättningarna kombinerade med självförklarande grunddosering garanterar högsta prestation.