Terms of use

Vi är glada för att du har visat intresse för vår webbplats och vårt företag. Även om vi noggrant övervakar innehållet har vi inte möjlighet att påta oss något ansvar för innehållet i länkar till externa källor.

Det är mycket viktigt för oss att dina personliga uppgifter, när de hämtas, behandlas och används i samband med ditt besök på vår webbplats, skyddas på alla möjliga sätt. Dina uppgifter behandlas i enlighet med alla relevanta juridiska bestämmelser gällande datakonfidentialitet. I det följande tillhandahåller vi vissa detaljer beträffande de uppgifter som hämtas in under ditt besök på vår webbplats och hur dessa sedan används:

1. Hämtning och bearbetning av data

Denna webbplats använder Google Analytics för analysering av besökares uppgifter, en tjänst tillhandahållen av Google Inc. (“Google”) . Google Analytics använder Cookies och informationen vid din användning av webbplatsen som genererar Cookies (inklusive din IP-adress) överförs till en Google server i USA och lagras där.

Följande registreras:

  • namnet på filen som var åtkomlig
  • data och tid för åtkomst
  • volym för överförd data
  • bekräftelse av lyckad datainhämtning
  • webbläsare och refererande domän
  • IP-adresser för den frågande processorn

Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter för oss och för att ge andra tjänster för oss som är relaterade till er användning av webben. Google kan även förse tredje parter med denna information om detta är lagstadgat eller om dessa tredje parter bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google länkar inte er IP-adress till andra Google data.

Av den anledningen kan inte personliga användarprofiler genereras.

Ytterligare personliga uppgifter inhämtas endast om ni frivilligt tillhandahåller informationen, till exempel genom att lämna en kommentar. Alla erbjudna tjänster kan även användas – om det är tekniskt möjligt och praktiskt – på basis av avidentifierad data eller en pseudonym.

Ni kan hindra installation av Cookies genom att ställa in er webbläsares programvara i enlighet därefter. Likväl måste vi i detta avseende påpeka att om ni utför sådana justeringar, kanske ni inte kan använda denna webbplats alla funktioner. Om ni inte vill att information om era besök på webbplatsen ska erhållas av Google Analytics, kan ni även installera en “Deactivation Add-On” i er webbläsare. Ni kan ladda ned detta tilläggsprogram här (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Likväl, vänligen observera att detta för närvarande endast är tillgängligt för Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Vi vill även påpeka att på vår webbplats har Google Analytics expanderats med koden gat._anonymizeIp() för att säkerställa att IP-adresser endast kan inhämtas anonymt. På detta sätt kan inte ens vi erhålla data som låter oss identifiera er. Med denna IP-avidentifierade egenskap på denna webbplats avkortar Google er IP-adress med den sista åttondelen inom Europeiska Unionens medlemsländer och i vissa signaturländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det sparas.

I annat fall hänvisar vi till Googles allmänna dataskyddsföreskrifter.

2. Användning och kommunikation av personliga uppgifter

Om ni har försett oss med personliga uppgifter ska vi uteslutande använda dessa uppgifter för att svara på dina frågor och för vår tekniska administration. Alla sparade personliga uppgifter raderas direkt när ni upphäver ert samtycke till sparande av era uppgifter, när kännedom om dessa uppgifter inte längre behövs för att uppfylla syftet för vilket uppgifterna sparades eller om fortsatt sparande inte är möjligt av rättsliga orsaker.

Era personliga uppgifter yppas inte för någon tredje part.

3. Rätt till information

Vi tillhandahåller information om era personliga uppgifter vi har sparat efter att ha fått en skriftlig begäran från er.

Säkerhetsmeddelande:

Vi sparar era personliga uppgifter på sådant sätt att alla möjliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa att de inte är åtkomliga för någon tredje part. Vid e-postkommunikation kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet och av den anledningen rekommenderar vi att använda postens tjänster för att kommunicera konfidentiell information.