To the content To main menu

Vaatimustenmukaisuus

Mitä edustamme

Rehellisyys, ihmisarvon kunnioittaminen ja luonnonvarojen vastuullinen käyttö ovat meille erittäin tärkeitä. Tästä syystä pyrimme täysin kestävään liiketoimintaan, jonka uskomme olevan täysin lakisääteisten määräysten ja liiketoiminnan integroinnin mukaista. Werner & Mertz Groupin yhtiö ja johto ovat yksiselitteisesti sitoutuneet tähän tehtävään.

Vaatimustenmukaisuus on filosofiamme mukaan meille itsestäänselvyys. Uskomme, että lakien, määräysten, ohjeiden ja pelisääntöjen noudattaminen on taloudellisesti kestävän toiminnan perusperiaate. Noudatamme soveltuvaa lainsäädäntöä, kieltoja ja velvoitteita, vaikka se saattaa aiheuttaa lyhytaikaisia taloudellisia haittoja yritykselle tai erityisiä haasteita asianosaisille. Sama pätee silloin, kun sääntöjen noudattaminen näyttää asianosaisista aluksi epämiellyttävältä ja mahdollisesti epämukavalta. Rikkomuksia ei suvaita ja niillä voi olla henkilökohtaisia seuraamuksia.

Tavoittelemme selkeitä vaatimuksenmukaisuustavoitteita, jotka määrittelevät vaatimustenmukaisuusohjelmamme ja tuotamme säännöllisesti kattavia raportteja toiminnastamme.

Ohjesääntö

Yrityksen kokonaisvaltaisesti kestävä filosofia, joka määrää toimintamme, heijastuu Werner & Mertz Groupin ohjesäännössä. Se tiivistää laillisen ja eettisen liiketoiminnan tärkeimmät säännöt ja rakentuu perinteisille perhearvoillemme, jotka ovat avoimuus, kurinalaisuus, luottamus ja hyvän esimerkin näyttäminen.

Pidämme silmällä epäsuoraa liiketoimintaympäristöämme ja pyrimme torjumaan toimitusketjuihin mahdollisesti kohdistuvat negatiiviset vaikutukset. Tätä tarkoitusta varten olemme luoneet sisäiset prosessit ja olemme pyytäneet tärkeimpiä toimittajia hyväksymään Toimittajan ohjesäännön, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja korkeimpiin ympäristöstandardeihin.

Toimittajan ohjesääntö

Toimittajan ohjesäännöllä Werner & Mertz varmistaa, että pidämme yllä jatkuvaa vuoropuhelua liikekumppaneidemme kanssa, kun työskentelemme yhdessä välittääksemme ja edistääksemme korkeita kestävän kehityksen standardejamme. Pyrimme havaitsemaan epävarmuustekijöitä toimittajissa ja tunnistamaan ajoissa mahdolliset yrityssuhteisiimme vaikuttavat riskit ja eliminoimaan ne viipymättä.

Toimittajan ohjesääntö käsittelee periaatteita, jotka ankkuroituvat lujasti kestävän kehityksen ydinarvoomme. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, tarjoamme sosiaalisesti hyväksyttävät työolot, toimimme liike-elämässä eettisesti ja noudatamme ympäristöstandardeja. Suhtautumistapamme perustuu seuraaviin sopimuksiin ja standardeihin:

  • Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -periaatteet
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimukset
  • Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Elinkeinoelämän kestävän kehityksen peruskirja
  • SA8000®-standardi yritysten sosiaalisesta vastuusta (Kansainvälinen sosiaalinen vastuu)

Ilmiannot

Luotettava tieto auttaa meitä tunnistamaan rikkomukset varhaisessa vaiheessa ja vähentämään yrityksellemme, työntekijöillemme ja liikekumppaneillemme aiheutuvia vahinkoja. Tarjoamme useita tapoja ottaa meihin yhteyttä, mukaan lukien anonyymisti ilmiantojärjestelmämme kautta.

Kaikilla yritysryhmämme työntekijöillä ja kolmansilla osapuolilla, jotka harjoittavat liiketoimintaa Werner & Mertz Groupin kanssa, on mahdollisuus suorittaa ilmiantoja havaitsemistaan epäkohdista. Werner & Mertz suojelee ilmiantajia turvatulla ilmiantojärjestelmällään ja on sitoutunut käsittelemään kaikki saamansa tiedot luottamuksellisena ja käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja suojellakseen vilpittömässä mielessä toimivia ilmiantajia haitoilta, jotka johtuvat ilmoituksen tekemisestä (suojaa kostotoimilta).

Selvittäessämme saatuja tietoja, otamme huomioon myös ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden oikeutetut edut. Muista, että epäilyt ja syytökset voivat aiheuttaa vakavia seuraamuksia asianosaisille. Siksi pyydämme sinua käyttämään ilmiantojärjestelmää vastuullisesti.

Ilmiantajat voivat ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Voit ottaa suoraan yhteyttä Werner & Mertz Groupin Vaatimustenmukaisuushallintoon (sähköposti: compliance@werner-mertz.com), lähettämällä tietosi kirjallisesti tai ääniviestinä ilmiantojärjestelmän, Werner & Mertz Integrity Linen kautta. Klikkaa alla olevaa linkkiä ja sinut ohjataan ulkopuoliselle sivustolle.

Ulkopuolinen sivusto sisältää tietoja kielen valinnasta, käytöstä, ilmiantajan anonyymiydestä, tietosuojasta jne.