To the content To main menu

Uitstekend werk
voor het milieu

Certificaten zijn het bewijs van onze vooruitgang

Nationale en internationale certificaten verifiëren de kwaliteit van de processen en producten van een bedrijf. Ons doel is om deze te verdienen en te behouden. We zien elk certificaat als een duidelijk bewijs van de duurzaamheidsbetrokkenheid op lange termijn van medewerkers en het management van het bedrijf.

Uit de audits die nodig zijn voor certificering leren we hoe we onze bedrijfsvoering verder kunnen optimaliseren. Elk certificaat geeft ons een nieuwe stimulans en dient als een motiverende mijlpaal in ons continue verbeteringsproces.

Cradle to Cradle®

Wij ontwikkelen al onze producten volgens het Cradle to Cradle®-principe. Het vervangt het lineaire productieprincipe van Cradle to Grave, waarbij materialen vaak worden verspild, zonder dat er bewust rekening wordt gehouden met het behoud van natuurlijke hulpbronnen op de lange termijn. Onze producten daarentegen zijn ontworpen voor een gesloten biologische of technische materiaalkringloop. Dan kunnen productmaterialen veilig en volledig worden teruggebracht naar de biosfeer of worden teruggewonnen voor hoogwaardig hergebruik.

EU Ecolabel

Het Europese Ecolabel (environmental daisy-logo) is de drijvende kracht achter milieuvriendelijke formules in schoonmaakproducten. Het madeliefje-logo werd midden jaren negentig gecreëerd om als Europees milieusymbool te dienen. Het Ecolabel, waarin alle nationale milieusymbolen zijn verwerkt, specificeert de strenge eisen voor milieuvriendelijke producten. Veel van onze reinigingsmiddelen voor de Europese markt zijn gemaakt met Ecolabel-gecertificeerde formules.

Nordic Swan

De Nordic Swan is het Scandinavische ecolabel. Het certificeert producten, waaronder chemische reinigingsmiddelen, op hun milieuvriendelijkheid. Green Care Professional producten die het Nordic ecolabel dragen, voldoen aan de strenge ecotoxicologische eisen. De Nordic Swan was oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in Scandinavië, maar is nu te vinden op producten die buiten de Scandinavische regio op de markt worden gebracht. De Nordic Swan wordt toegekend in sommige categorieën waarin het EU-ecolabel niet wordt toegekend voor chemische reinigingsproducten, zoals vaatwasmiddelen.

Österreichisches Umweltzeichen

Sinds 1990 voert de Österreichisches Umweltzeichen strenge onderzoeken uit en beschikt over gecertificeerde producten en diensten die voldoen aan de veeleisende normen voor kwaliteit, milieu- en gezondheidsbescherming. Het door de federale overheid uitgegeven ecolabel garandeert formules die vrij zijn van gevaarlijke stoffen en een productontwerp dat duurzaam is, geschikt is voor het beoogde gebruik en voldoet aan de normen. Als kwaliteitszegel voor de ecologische economie identificeert het producten van fabrikanten zoals Werner & Mertz die zich ertoe hebben verbonden milieuvriendelijke producten te produceren.

RAL Gütezeichen

Op basis van een auditrapport dat is ingediend bij de kwaliteitscommissie, heeft “Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V.”” deze certificering dient als bewijs van ons hoge recyclaatgehalte in verschillende soorten verpakkingen, van spuitflessen tot bussen.

EMAS

Sinds 2003 hebben Tana-Chemie GmbH op haar vestiging in Mainz en sinds 2005 Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein, Oostenrijk, hun milieubeheersysteem vrijwillig laten valideren op basis van de EMAS-criteria. De EMAS-validatie is het bewijs van onze voorbeeldige ecologische oriëntatie en onze integraal duurzame bedrijfsfilosofie. Elk jaar controleert een onafhankelijke auditor of onze vestigingen voldoen aan de eisen van de EMAS-regelgeving. EMAS, het Eco-Management and Audit Scheme van de Europese Unie, wordt erkend als ’s werelds meest veeleisende systeem voor duurzaam milieubeheer. Zowel successen als gebieden die verdere actie vereisen, worden transparant gecommuniceerd.

DIN ISO 14001

Tana-Chemie in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn al vele jaren ISO 14001-gecertificeerd. ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde en toegepaste norm voor milieumanagementsystemen. Door te voldoen aan de eisen van de internationale norm, zorgt ons milieubeheersysteem ervoor dat we onze milieuprestaties verbeteren, aan wettelijke verplichtingen voldoen en onze milieudoelstellingen bereiken. De naleving van de normvereisten wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor.

DIN ISO 50001

Tana-Chemie GmbH in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn al meerdere jaren ISO 50001-gecertificeerd. De ISO 50001 is de wereldwijd geaccepteerde en toegepaste norm voor energiemanagementsystemen. De internationale norm stelt de eisen aan ons Energiezorgsysteem waarmee we onze energie-efficiëntie verhogen en onze energieprestaties continu verbeteren. Elk jaar controleert een onafhankelijke auditor of we voldoen aan de standaardvereisten.

EcoVadis-platina

In juni 2021 ontving Tana-Chemie GmbH een platina-medaille voor duurzaam ondernemen van het gerenommeerde CSR/Sustainability ratingbureau EcoVadis. Met die aanduiding behoort Tana-Chemie tot de meest duurzame bedrijven ter wereld, omdat in slechts één procent van alle gevallen de beste score wordt toegekend. Sinds 2007 beoordeelt EcoVadis de milieu- en sociale praktijken van bedrijven. De beoordelingen worden gemaakt in vier beoordelingsklassen: Brons, Zilver, Goud en Platina. Meer dan 75.000 bedrijven in 200 industrieën over de hele wereld schakelen EcoVadis in om hun waardeketens objectief te beoordelen. EcoVadis heeft ons positief beoordeeld op het gebruik van recyclebare verpakkingen, het gebruik van hernieuwbare energie en het verminderen van het waterverbruik door middel van innovatieve methoden, waaronder hergebruik van water uit operationele processen.

LEED

Voor ons hoofdkantoor in Rheinallee in Mainz ontvingen we in 2012 LEED Platinum, de meest veeleisende certificering voor duurzaam bouwen. Het nieuwe gebouw was het eerste industriële hoofdkantoor van Duitsland dat in deze topklasse werd geplaatst. LEED staat voor Leadership in Environmental & Energy Design, een classificatiesysteem voor ecologische topgebouwen.

Vooral het groene energieconcept is indrukwekkend. Door middel van windturbines, fotovoltaïsche panelen en het gebruik van geothermisch grondwater wekt het gebouw 20 procent meer energie op dan het normaal nodig heef.

DIN ISO 9001

Tana-Chemie GmbH in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn al vele jaren ISO 9001 gecertificeerd. De wereldwijd erkende en toegepaste norm ISO 9001 specificeert de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Door aan deze norm te voldoen, voldoet ons kwaliteitsmanagementsysteem aan de verwachtingen van onze klanten, bewaakt en verbetert het continu structuren, workflows en kwaliteitsrelevante processen. Onze naleving van de standaardvereisten wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor.