To the content To main menu

Fremragende miljøarbejde

Certifikater er et bevis på vores fremskridt

Nationale og internationale certifikater vidner om virksomhedens verificerbare kvalitetsstandarder for processer og produkter Vores mål er at fortjene og fastholde dem. I hvert certifikat ser vi et entydigt bevis på både ledelsens og medarbejdernes årelange engagement i bæredygtighed.

Yderligere får vi fra hver certificeringsprocedure vigtige tips hvordan vi kan optimere vores aktiviteter yderligere. Hvert certifikat giver os en ny tilskyndelse og tjener som en motiverende milepæl i vores løbende forbedringsproces.

Cradle to Cradle®

Vi udvikler alle vores produkter i henhold til Cradle to Cradle® princippet. Det erstatter det lineære produktionsprincippet om Cradle to Grave (vugge til grav), hvor materialer ofte går til spilde uden bevidst overvejelse af langsigtede bevarelse af naturressourcerne. Vores produkter er derimod designet til et lukket biologisk eller teknisk materialekredsløb. Derefter kan produktmaterialerne returneres sikkert og fuldstændigt til biosfæren eller kan genvindes med henblik på genbrug af høj kvalitet.

EU økoetiket

EU’s miljømærke (EU-blomsten) er drivkraften for særlig miljøvenlige opskrifter for rengøringsprodukter. EU-blomsterlogoet blev skabt midt i 1990-erne for at være det europæiske symbol for miljøet. Økoetiketten, som omfatter alle nationale miljømærker, fastlægger strenge krav om miljøvenlige produkter. Mange af vore rengøringsprodukter til Europa har nu miljømærke-certificerede opskrifter.

Nordisk Svane

Det nordiske Svanemærke er det nordiske miljømærke. Det certificerer produkter, herunder kemiske rengøringsmidler, for deres forenelighed med miljøet. Green Care Professional-produkter med det nordiske miljømærke overholder det strenge krav til miljøgiftighed. Oprindeligt var det nordiske svanemærke beregnet til anvendelse i Skandinavien men findes nu på produkter, som markedsføres udenfor Norden. Det nordiske Svanemærke tildeles indenfor visse kategorier, i hvilke EU’s miljømærke ikke tildeles kemiske rengøringsprodukter, for eksempel maskinopvaskemidler.

Österreichisches Umweltzeichen

Siden 1990 har det østrigske miljømærke Österreichisches Umweltzeichen udført strenge undersøgelser og certificeret produkter og tjenesteydelser, som overholder dets krævende standarder for kvalitet, miljø- og sundhedsbeskyttelse. Miljømærket udstedt af forbundsregeringen garanteret opskrifter fri for farlige stoffer og produktdesign, som er langvarigt og brugbart, egnet til påtænkt anvendelse samt overholder standarder. Som kvalitetsmærke for den økologiske økonomi identificerer det produkter fra fabrikanter som Werner & Mertz, der har sat sig for at fremstille miljøvenlige produkter.

RAL Gütezeichen (kvalitetsmærker)

Denne certificering, som er baseret på en revisionsrapport “Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V.«, der er forelagt kvalitetsudvalget, tjener som bevis for vores høje indhold af genbrugsmaterialer i forskellige typer emballage, fra sprayflasker til beholdere.

EMAS

Tana-Chemie GmbH har frivilligt fået valideret miljøledelsessystemet fra sin fabrik i Mainz (siden 2003) og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein, Østrig (siden 2005) i forhold til EMAS kriterier. EMAS godkendelse er et bevis på vores eksemplariske økologiske orientering og integrerede bæredygtige virksomhedsfilosofi. Hvert år undersøger en uafhængig revisor, om vores anlæg opfylder kravene i EMAS-reglerne. EMAS, Den Europæiske Unions „Eco-Management and Audit Scheme“, anses for at være verdens mest krævende system for bæredygtig miljøstyring. Succeser formidles lige så åbent som områder med behov for yderligere tiltag.

DIN ISO 14001

I mange år er Tana-Chemie i Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein certificerede i henhold til ISO 14001. ISO 14001 er et globalt accepteret og anvendt standard for miljøstyringssystemer. Ved at opfylde kravene i den internationale norm sikrer vores miljøstyringssystem, at vi forbedrer vores miljøpræstationer, opfylder vores retlige forpligtelser og når vores miljømål. Overholdelsen af standardkravene undersøges årligt af en uafhængig revisor.

DIN ISO 50001

I flere år er Tana-Chemie in Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein certificerede i henhold til ISO 50001. ISO 50001 er en globalt accepteret og anvendt standard for energistyringssystem. Den internationale norm fastsætter kravene til vores energistyringssystem, hvormed vi øger energieffektiviteten og løbende forbedrer vores energimæssige ydeevne. Hvert år undersøger en uafhængig revisor overholdelsen af standardkravene.

EcoVadis Platinum

I juni 2021 modtog Tana-Chemie GmbH en platinmedalje for bæredygtig virksomhedsdrift fra det anerkendte EcoVadis institut, som vurderer virksomhedernes social ansvarlighed/bæredygtighed. Denne titel placerer Tana-Chemie blandt de mest bæredygtige virksomheder i verden, da den bedste score kun tildeles i én procent af alle tilfælde. EcoVadis har evalueret virksomhedernes miljømæssige og sociale praksis siden 2007. Der er fire vurderingsklasser: bronze, sølv, guld og platin. Mere end 75.000 virksomheder i 200 industrier verden over benytter EcoVadis til at vurdere deres værdikæder objektivt. EcoVadis vurderede positivt brugen af genanvendelig emballage, udnyttelsen af vedvarende energi og reduktionen af vandforbruget ved hjælp af innovative metoder, herunder genbrug af vand fra driftsprocesser.

LEED

Vores hovedkvarter i Rheinallee i Mainz tildeltes i 2012 LEED Platinum, den mest krævende bæredygtighedscertificering for bygninger. Den nye bygning var det eneste industrihovedkvarter i Tyskland i den højeste anerkendelsesklasse. LEED står for Leadership in Environmental & Energy Design og er et klassificeringssystem for økologiske bygninger af topkvalitet.

Det grønne energikoncept er særligt imponerende. Ved hjælp af vindenergi, solceller og anvendelsen af geotermisk grundvand genererer bygningen 20% mere energi end den behøver til sin løbende drift.

DIN ISO 9001

I mange år er Tana-Chemie in Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein certificerede i henhold til ISO 9001. Den globalt anerkendte og anvendte standard ISO 9001 specificerer kravene til et kvalitetsstyringssystem. Ved at opfylde denne norm møder vores kvalitetsstyringssystem vores kunders forventninger, overvåger og løbende forbedrer strukturer, arbejdsgangen og kvalitetsrelevante processer. Overholdelsen af standardkravene undersøges årligt af en uafhængig revisor.