To the content To main menu

Overensstemmelse

Hvad vi står for

Integritet, ærlighed, respekt for den menneskelige værdighed og ansvarlig brug af vores naturressourcer er meget vigtige for os. Derfor stræber vi efter en integreret bæredygtig forretningsstrategi, som vi mener er i fuld overensstemmelse med lovbestemte regler og forretningsintegritet. Virksomheden og ledelsen i Werner & Mertz Group er entydigt engageret i denne holdning.

Overensstemmelse er en selvfølge for os i lyset af vores filosofi. Vi mener at overholdelse af love, regler, retningslinjer og spilleregler er et grundlæggende princip for økonomisk bæredygtige handlinger. Vi overholder gældende lovbestemmelser, forbud og forpligtelser, selv om det kan medføre kortvarige økonomiske ulemper for virksomheden eller særlige udfordringer for de involverede personer. Det samme gælder, når det i første omgang virker ubehageligt at følge reglerne og potentielt vanskeligt for de involverede personer. Overtrædelser tolereres ikke og disse kan få personlige konsekvenser.

Vi forfølger klare overensstemmelsesmål, der definerer vores program for overensstemmelse, og udarbejder regelmæssigt omfattende rapporter om vores aktiviteter.

Adfærdskodeks

Virksomhedens integrerede bæredygtige filosofi, som fastsætter hvordan vi handler, afspejles i Werner & Mertz Group’s adfærdskodeks. Kodekset opsummerer de vigtigste overensstemmelsesreglerne af lovlig og etisk forretningsadfærd og bygger på vores traditionelle familieværdier som åbenhed, disciplin, tillid og at vise et godt eksempel.

Vi holder øje med vores indirekte forretningsmiljø og forsøger at modvirke potentielt negative virkninger på forsyningskæden. Med henblik herpå har vi etableret interne processer og har bedt relevante leverandører om at acceptere adfærdskodekset for leverandører, som er baseret på internationale konventioner og de højeste miljøstandarder.

Adfærdskodeks for leverandører

Med adfærdskodekset for leverandører sikrer Werner & Mertz at vi opretholder en løbende dialog med vores forretningspartnere mens vi arbejder sammen om at formidle og fremme vores høje bæredygtighedsstandarder. Vi stræber efter at identificere ambivalens blandt leverandører og genkende tidligt mulige risici der opstår i forbindelse med vores forretningsforbindelser, og eliminere dem med det samme.

Adfærdskodekset for leverandører omhandler principper der er fast forankret i vores kerneværdi om bæredygtighed. Vi respekterer menneskerettighederne, sørger for socialt acceptable arbejdsforhold, opfører os etisk korrekt i forretningslivet og implementerer miljøstandarder. Vores retning er baseret på følgende konventioner og standarder:

  • Principperne i FN’s Global Compact-initiativ
  • Retningslinjer for multinationale selskaber i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)
  • Aftaler med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)
  • Det Internationale Handelskammer (ICC) Erhvervslivets erklæring for bæredygtig udvikling
  • SA8000® standard for virksomhedernes sociale ansvarlighed (Social Accountability International)

Whistleblowing

Pålidelige oplysninger hjælper os med at identificere overtrædelser tidligt og reducere eventuelle skader på vores virksomhed, medarbejdere og forretningspartnere. Der er flere måder at kontakte os på, herunder anonymt via vores whistleblowing-system.

Alle medarbejdere i koncernen og tredjeparter, der gør forretninger med Werner & Mertz Group, har mulighed for at give oplysninger som whistleblowere. Werner & Mertz beskytter whistlebloweres interesser gennem sit sikre whistleblowing-system og forpligtelse til at behandle alle oplysninger fortroligt og anvende alle mulige midler til at beskytte whistleblowere, der handler i god tro, mod ulemper der følger af en anmeldelse (beskyttelse imod repressalier).

Når vi afklarer de oplysninger som modtages, tager vi også hensyn til de legitime interesser hos de personer der er berørt af anmeldelsen. Vær opmærksom på, at mistanke og påstande kan medføre alvorlige konsekvenser for den pågældende person. Derfor beder vi dig om at bruge whistleblowing-systemet på en ansvarlig måde.

Whistleblowere kan kontakte os på følgende måder:

Du kan tage direkte kontakt til Compliance Management i Werner & Mertz Group (e-mail: compliance@werner-mertz.com), indsende dine oplysninger skriftligt eller som en talemeddelelse via whistleblowing-systemet, Werner & Mertz Integrity Line. Klik på nedenstående link, og du vil blive omdirigeret til et eksternt websted.

Det eksterne websted indeholder oplysninger om sprogvalg, anvendelse, anonymitet for whistleblowere, databeskyttelse osv.