To the content To main menu

TANEX vivaceram

  • TANEX vivaceram er et kraftig alkalisk rengjøringsmiddel, utviklet spesielt for bruk på tynt steintøy og keramikkfliser.
  • Den effektive formelen bryter raskt gjennom mikrofine porer og trekker ut dyptliggende og sta tilsmussing.
  • Takket være de utmerkede emulgerende egenskapene, fjerner dyprensen selv sta skorpedannelser og fett.

APESIN spray F

  • APESIN spary F er et hurtigvirkende desinfeksjonsmiddel mot bakterier og gjærsopp og har begrenset virusdrepende virkning. 
  • Egnet for alle alkoholbestandige overflater og møbler i helsevesenet, samt i områder for matproduksjon. 
  • Områder i direkte kontakt med mat må skylles med drikkevann før bruk.
  • APESIN spray F inneholder ikke klorin, aldehyd eller fenol.

NOWA tanin

  • NOWA tanin fjerner raskt og enkelt mineralsk, vegetabilsk og animalsk olje og fett.
  • Det er et kraftig og allsidig rengjøringsmiddel som fjerner selv fastsittende rester av olje og grease, skitt, tjære og gummiavsetninger.
  • NOWA tanin kan på grunn av sin lave skumdannelse påføres med forskjellige apparater og maskiner, og fraværet av parfyme gjør at det er enkelt og behagelig å bruke.