To the content To main menu

Utmerket engasjement

for miljøet

Sertifikater: Bevis på vår fremgang

Sertifikater på nasjonalt og internasjonalt nivå er alltid et uttrykk for et etterprøvbart kvalitetsnivå for en bedrifts prosesser og produkter. Vårt mål er å nå deg vellykket og kontinuerlig. For vi ser også i hvert sertifikat entydig bevis på den langvarige forpliktelsen til bærekraft fra ansatte og bedriftsledelse.

Samtidig får vi viktig informasjon for videre optimeringstrinn fra sertifiseringsprosedyren. Hvert sertifikat som oppnås blir således et nytt insentiv og en motiverende milepæl i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Cradle to Cradle®

Vi utvikler alle våre produkter etter «Cradle to Cradle®»-prinsippet (fra vugge til vugge). Det står for å overvinne det utbredte lineære produksjonsprinsippet «fra vugge til grav» (Cradle to Grave) der materialstrømmer ofte går til spille uten hensyn til langsiktig bevaring av ressurser. I stedet er produktene konsekvent designet for et lukket biologisk eller teknisk materialkretsløp. På en slik måte at materialer enten er egnet for en trygg og fullstendig retur til biosfæren eller kan gjenvinnes i høy kvalitet.

EU-miljømerket

Den europeiske Eco-Label (miljøblomsten) er drivkraften for spesielt miljøvennlige formuleringer i rengjøringsmidler. Miljøblomsten ble laget på midten av 1990-tallet som et europeisk miljømerke. Den rammer inn alle nasjonale miljømerker og setter høye krav til miljøvennlige produkter. Mange av våre rengjøringsmidler for hele Europa har nå en miljømerke-sertifisert sammensetning.

Nordiske Svanemerke

Den nordiske Svanen er det nordiske miljømerket, som sertifiserer produkter, inkludert kjemiske rengjøringsmidler, med hensyn til deres miljøvennlighet. Green Care Professional-produkter som bærer Svanemerket oppfyller de strenge økotoksikologiske kravene. Den nordiske svanen var opprinnelig ment for den skandinaviske regionen. Produkter som markedsføres utenfor Skandinavia er nå også svanemerket. Den nordiske svanen tildeles i enkelte kategorier der det ikke tildeles europeisk miljømerke til kjemiske rengjøringsmidler, for eksempel for maskinoppvaskmidler.

Østerriksk miljømerke

Siden 1990 har det østerrikske miljømerket sertifisert produkter og tjenester som, etter streng testing, oppfyller de høyeste miljø-, helse- og kvalitetsstandarder. Det statlig utstedte miljømerket garanterer ikke bare lavutslippssammensetninger, men også en langvarig, brukbar produktdesign som er i samsvar med standarder. Som et kvalitetsstempel for den økologiske økonomien identifiserer den produkter fra produsenter som i likhet med Werner & Mertz bevisst har forpliktet seg til å produsere miljøvennlige produkter.

RAL kvalitetsmerke

På grunnlag av en revisjonsrapport sendt til kvalitetsutvalget til «Gütegemeinschaft Recyclate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V.», tjener denne sertifiseringen som bevis på vårt høye resirkuleringsinnhold i de forskjellige typer emballasje, fra sprayflasker til dunker.

EMAS

Siden 2003 har Tana-Chemie GmbH i Mainz og siden 2005 Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein (Østerrike) frivillig fått sine miljøstyringssystemer validert i henhold til EMAS. EMAS-valideringen tjener som bevis på vår eksemplariske økologiske orientering og vår helhetlig bærekraftige bedriftsfilosofi. Hvert år kontrollerer en uavhengig miljøvurdering at våre lokaliteter oppfyller kravene i EMAS-forordningen. EMAS, Den Europæiske Unions «Eco-Management and Audit Scheme», regnes for å være verdens mest krevende system for bærekraftig miljøledelse. Herunder kommuniseres suksessene like transparent som områdene med behov for handling.

DIN ISO 14001

Tana-Chemie GmbH i Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein har vært ISO 14001-sertifisert i årevis. ISO 14001 er den globalt aksepterte og anvendte standarden for miljøledelsessystemer. Den internasjonale standarden spesifiserer krav til vårt miljøledelsessystem, ved å oppfylle disse forbedrer vi vår miljøprestasjon, oppfyller juridiske forpliktelser og oppnår miljømål. Overholdelsen av standardkravene kontrolleres årlig av en uavhengig revisor.

DIN ISO 50001

Tana-Chemie GmbH i Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein har vært ISO 50001-sertifisert i årevis. ISO 50001 er den globalt aksepterte og anvendte standarden for energiledelsessystemer. Den internasjonale standarden definerer krav til vår energiledelse, gjennom oppfyllelsen av disse øker vi vår energieffektivitet på en målrettet måte og kontinuerlig forbedrer vår energiytelse. Overholdelsen av standardkravene kontrolleres årlig av en uavhengig revisor.

EcoVadis Platinum

I juni 2021 mottok Tana-Chemie GmbH platinaprisen for bærekraftig drift fra det anerkjente CSR-vurderingsbyrået EcoVadis. Dette gjør Tana-Chemie til et av de mest bærekraftige selskapene i verden, fordi toppkarakteren kun tildeles i én prosent av alle tilfeller. EcoVadis har evaluert bedrifters miljømessige og sosiale praksis siden 2007. Prisen deles ut i fire evalueringsklasser med merkelappene bronse, sølv, gull og platina. Mer enn 75 000 selskaper fra over 200 bransjer rundt om i verden bruker EcoVadis for å objektivt vurdere seg selv og deres forsyningskjede. EcoVadis vurderte bruk av resirkulerbar emballasje, bruk av fornybar energi og reduksjon av vannforbruk gjennom innovative metoder, inkludert gjenbruk av vann fra driftsprosesser, som spesielt positivt.

LEED

I 2012 mottok vi «LEED Platinum», den mest krevende bærekraftssertifiseringen for bygninger, for vårt hovedkontor på Rheinallee i Mainz. Det nye bygget ble dermed Tysklands første industriadministrasjon med denne høyeste utmerkelsesklassen. LEED står for Leadership in Environmental & Energy Design, som klassifiserer økologiske bygg av høy kvalitet. Energikonseptet er spesielt imponerende: ved bruk av vindkraft, solceller og geotermisk grunnvann genererer det nye bygget 20 prosent mer energi enn det trenger for løpende drift.

DIN ISO 9001

Tana-Chemie GmbH i Mainz og Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein har vært ISO 9001-sertifisert i årevis. ISO 9001 er den globalt aksepterte og anvendte standarden for kvalitetsledelsessystemer. Den internasjonale standarden definerer krav til vår kvalitetsstyring, ved å etterleve dem møter vi kundenes forventninger og overvåker strukturer, arbeidsflyter og kvalitetsrelaterte prosesser og utsetter dem for kontinuerlig forbedring. Overholdelsen av standardkravene kontrolleres årlig av en uavhengig revisor.