To the content To main menu

Pioner i 50 år:
Et selskap med en visjon

Familieselskap, paraplymerke, europeisk innovasjonspioner innen rengjøringsbransjen: Werner & Mertz GmbH har haft suksess på markedet i over 150 år. Tana-Chemie GmbH ble grunnlagt i 1971 med et tilbud spesielt for profesjonell rengjøring.

Våre etablerte merkevarer Green Care Professional og Tana Professional, støttet av høyt kvalifiserte og motiverte ansatte, skaper den konsekvente bærekraftsorienteringen til hele selskapet. Vår drivkraft er å gjøre et bærekraftigt levesett, også utenfor grensene til våre merkevarer, tilgjengelig for flertallet.

Sammen er vi på vei til å bli europeisk markeds- og innovasjonsleder innen profesjonell rengjøring. Dette oppnår vi gjennom eksemplariske økologiske produkter og konsepter basert på prinsippet om sirkulær økonomi. Gjennom mange års erfaring får kundene våre omfattende, individuelle og helhetlig bærekraftige hygieneløsninger som bidrar til deres suksess.

Virtual tour

Innenfor sitt eget veikart for bærekraft har Werner & Mertz-gruppen satt seg spesifikke mellom- og langsiktige mål innen de respektive handlingsfeltene frem til år 2025. Utvalget av mål er basert på de strategiske handlingsfeltene til Werner & Mertz-gruppen.

Du finner detaljert informasjon om dette på vår bærekraftsportal www.ganzheitlich-nachhaltig.de

Handlingsfelter

 • Vår suksesshistorie er basert på de høyeste standardene for bærekraft og den resulterende tilliten til våre forbrukere til våre produkter og merkevarer. De og våre ansatte, som viser bærekraftsstandardene til Werner & Mertz hver dag, har et helt spesielt ansvar.

  Integritet
  og ansvar

 • Vår største markedsføringsprestasjon overfor våre kunder er «demokratisering av bærekraft». Vi har lykkes med å plassere teknisk komplekse bærekraftkonsepter på en så positiv og troverdig måte hos forbrukerne at de liker å bruke disse produktene. Vi ser den såkalte frakoblingen fra oppfatningen om å klare seg uten som nøkkelen til å gjøre bærekraftig forbruk egnet for flertallet.

  Produkter

  og kunder

 • Til en bærekraftig livsstil hører også ansvarlig bruk av ressurser. Derfor er prinsippet i våre EMAS-validerte produksjonsanlegg alltid «å gjøre de riktige tingene riktig». Den ressursbesparende bruken av råvarer oppnår maksimal effekt, slik at miljøet – lokalt, men også globalt – kan holde seg i balanse gjennom vår forretningsvirksomhet.

  Produksjon
  og miljø

 • Bærekraftig tenkning og handling er fokus i vår bedriftskultur. Vi måler alle våre beslutninger mot bærekraftens forrang og fremmer bærekraftige ideer uten frykt for feil som kan fikses. Denne holdningen preger ikke bare våre relasjoner og vårt samhold, den viser også vårt helhetlige syn på den enkelte person.

  Kultur og
  medarbeidere

 • Vi ønsker å gjøre en bærekraftig levemåte egnet for flertallet og dermed gi et betydelig bidrag til å løse presserende miljøproblemer – som forurensning av havet. Dette oppnår vi blant annet gjennom en åpen innovasjonsstrategi, der vi gjør miljøinnovasjoner tilgjengelige for andre markedsaktører i samfunnet utover grensene til våre merkevarer og vårt selskap.

  Engasjement
  og samfunn