To the content To main menu

MANUDISH evoKliks

  • MANUDISH evoKliks er et flytende rengjøringsmiddel egnet for manuell rengjøring av kjøkkenredskaper. Det bevarer levetiden for materialer.
  • Formelens overflateaktive kombinasjon sørger for utmerkede avfettende egenskaper og sikrer enkel og problemfri oppvask.
  • Den kraftige formelen gjør MANUDISH evoKliks passende selv ved rask fukting av skorpedannelser og fastbrent fett, og bidrar dermed til en raskere oppvask.
  • Den øko-effektive utviklingen med de nyeste bærekraftige formelalternativene bidrar til bevaring av både menneskers helse og naturen.
  • MANUDISH evoKliks er en del av Kliks-systemet som sikrer kontrollert dosering for maksimal brukssikkerhet, fullstendig kostnadsstyring og tiltalende brukskostnader.
  •