To the content To main menu

Høyeste konsentrasjon
Utmerket pris / ytelsesforhold

Klassikeren: Våre konsentrater

  • Omfattende produktutvalg med høy ytelse
  • Beholder-til-flaske påfyllingssystemet sparer penger og reduserer emballasjeavfall

+ enkle doseringmuligheter

  • Manuelle doseringshjelpemidler
  • doseringssystemer
  • Green Care Remote: vårt skybaserte doseringssystem