To the content To main menu

I fullkomlig harmoni
med naturen

Framtidsinriktad hållbarhetskoncept

Företaget har länge haft en omfattande och framtidsinriktade hållbarhetsstrategi med miljövänliga och biologiskt nedbrytbara ingredienser för rengöringsprodukter och innovativa, återvinningsbara förpackningar. Hela Werner & Mertz Group är en banbrytare inom fungerande cirkulär ekonomi långt bortom sin egen bransch.

 • Vårt ansvar för ökad hållbarhet

  Werner & Mertz hållbarhetsaktiviteter har en inverkan utanför vårt eget företag. Vi visar vägen med innovativa och hållbara lösningar genom återvinningsinitiativet, Europeiskt initiativ för ytaktiva ämnen (European Surfactants Initiative) och riktade projektpartnerskap.

  Detaljerad information om Werner & Mertz koncernens hållbarhetsaktiviteter finns på vår hållbarhetsportal:

 • Green Care Professional:
  Ofarlig for människor och miljön

  I flera år har Green Care Professional varumärket varit synonymt med förstklassig rengöringsprestanda och fullständigt hållbar rengöring, som tjänar den cirkulära ekonomins intressen.

 • Certifieringar

  En central del av vår hållbarhetsstrategi är att erhålla krävande certifieringar.

  Vi är en industriföregångare med de mest produkter med Cradle to Cradle ® certifiering och vi är stolta över att ha bevis på att våra formler och förpackningar är återvinningsbara.

Milstolpar

 • 1971
  Grundandet av Tana-Chemie GmbH
 • 1987
  Lanseringen av Green Care varumärket
 • 2003
  EMAS-godkänd produktionsanläggning i Mainz. Följt av Hallein i 2005.
 • 2005
  Första EU-miljömärket
 • 2007
  Första Svanenmärkningen
 • 2007
  Översyn av riktlinjer för utveckling och offentliggörande av hållbarhetsinformation för varje produkt.
 • 2008
  Första flaskan med 30% andel återvinningsmaterial
 • 2013
  Första Cradle-to-Cradle® Gold certifieringen för ett komplett sortiment av rengöringsprodukter
 • 2014
  Första flaskan av 100% återvinningsmaterial
 • 2015
  Cradle to Cradle Utmärkelse för produktinnovation
 • 2018
  Lansering av Green Care besparingspotential kalkylator
 • 2019
  Det tyska miljöpriset till Rheinhard Schneider
 • 2020
  Tysk förpackningspris för den första helt återvinningsbara monomaterialpåsen
 • 2021
  50 år med Werner & Mertz Professional
 • 2021
  Öka rPET till 50 % från den gula påsen
 • 2021
  Tana-Chemie GmbH vinner EcoVadis Platinum medalj

Äkta miljöeffektivitet:
Att göra rätt saker på rätt sätt

Hållbarhet likställs ofta felaktigt med försök för att minska föroreningar. Processen måste dock börja mycket tidigare så att föroreningarna aldrig kommer i kretsloppet. Äkta cirkulär ekonomi går ännu längre och innebär att man gör rätt saker redan från början. Vi lever enligt detta credo genom hela vår värdekedja. De råvaror som behövs för produktionen hålls i biologiska och tekniska kretslopp och används om och om igen. Det börjar med användning av förnybar energi i produktionsprocessen och vår effektiva interna vattenrening och fortsätter med fullständigt hållbara ingredienser i formlerna och förpackningsmaterial gjort av återvinningsmaterial.

Biologiskt
kretslopp

1. Formler

1. Formler
Vi använder bara vegetabiliska ytaktiva ämnen i våra hållbara formler. De innehåller inga kritiska ingredienser eller allergener!

2. Produkter
Användningen av våra produkter är ofarlig och miljövänlig.

3. Kompost

3. Kompost
Våra rengöringskemikalier är biologiskt nedbrytbara.

4. Vegetabiliska råvaror

4. Vegetabiliska råvaror
Vi använder förnybara vegetabiliska råvaror.

1. Ny förpackning

1. Ny förpackning
Vi ser avfall som en resurs: Nästan alla våra förpackningar är tillverkade av återvinningsbart och återvunnet avfall.

2. Användningsfas

2. Användningsfas
Doseringen av våra produkter är enkel och resursbesparande.

3. Återvinning

3. Återvinning
Enkelt bortskaffande av tomma förpackningar genom plastinsamlingen.

4. Tekniska råvaror (återvinningsmaterial)

4. Tekniska råvaror (återvinningsmaterial)
Sortering och bearbetning ger återvinningsmaterial som används för att tillverka plastförpackningar av hög kvalitet.

Teknisk
kretslopp

Med Green Care Professional in i en cirkulär framtid 

Vår nya varumärkesfilm

YouTube

Genom att ladda videon godkänner du YouTubes sekretesspolicy.
Läs mer om detta

Spela upp video