To the content To main menu

Föregångare i 50 år:
Ett företag med en vision

I över 150 år har det familjeägda företaget Werner & Mertz GmbH fungerat framgångsrikt på marknaden med sitt paraplymärke och som den europeiska föregångaren när det gäller innovationer inom rengöringsbranschen. Tana-Chemie GmbH som etablerades 1971 tillhandahåller produkter till professionella rengöringstjänster.

Våra etablerade varumärken Green Care Professional och Tana Professional, som stöds av högt kvalificerade och motiverade medarbetare, representerar hela företagets orubbliga engagemang för hållbarhet. Vi drivs av önskan att göra en hållbar livsstil tillgänglig för de flesta, även utanför vårt varumärkes gränser.

Tillsammans är vi på väg att bli marknadsledare i Europa och när det gäller innovation inom professionell rengöring. Inom vår sektor kommer vi att lyckas med föredömliga ekologiska produkter och koncept som är utformade och utvecklade för den cirkulära ekonomin. Baserat på vår mångåriga erfarenhet ger vi våra kunder omfattande, skräddarsydda och fullständigt hållbara hygienlösningar som bidrar till deras framgång.

Virtuell rundtur

I sin färdplan för hållbarhet har Werner & Mertz-koncernen satt upp konkreta mål på medellång och lång sikt som ska uppnås senast 2025. De utvalda målen är inriktade på koncernens strategiska verksamhetsområden.

Detaljerad information finns på vår hållbarhetsportal www.integrally-sustainable.com

Insatsområden

 • Werner & Mertz är framgångsrikt eftersom vi iakttar de högsta hållbarhetsstandarderna och därmed förtjänar konsumenternas förtroende för våra produkter och varumärken. Vi har ett mycket speciellt ansvar för dig och dina anställda som dag efter dag bevisar våra påståendena om hållbarhet.

  Integritet och

  ansvarsskyldighet

 • Vår största marknadsföringsinsats för våra kunders vägnar är ”demokratiseringen av hållbarhet”. Vi har lyckats presentera våra konsumenter tekniskt komplicerade hållbarhetskoncept på ett så positivt och trovärdigt sätt att det känns bra för dem att använda våra produkter. För att hållbarhet skulle kunna bli mainstream måste vi undanröja uppfattningen att valet är ”grönt” eller ”rent”. Med produkter från Werner & Mertz behöver konsumenterna inte kompromissa när det gäller rengöringsprestanda eller kvalitet.

  Produkter och
  konsumenter

 • Ansvarsfull hantering av resurser är en annan del av en hållbar livsstil. Våra EMAS-certifierade produktionsanläggningar grundar sig på regeln ”att göra rätt saker på rätt sätt.” Vi uppnår maximal effekt med vårt arbete genom att använda råvaror på ett resursbevarande sätt och ser till att miljön – lokal och global – kan upprätthålla sin jämvikt.

  Produktion
  och miljö

 • Hållbart tänkande och handlande står i centrum för vår företagskultur. Vi jämför alla våra beslut mot hållbarhetens företräde och främjar hållbara idéer utan rädsla för fel som inte kan åtgärdas. Denna attityd präglar inte bara våra relationer och vårt samarbete utan också vår helhetssyn på människor.

  Kultur
  och anställda

 • Vi vill möjliggöra för majoriteten i samhället ett hållbart levnadssätt och på så sätt bidra till att lösa akuta miljöproblem som t.ex. föroreningen av våra hav. Ett sätt att uppnå detta är vår strategi för öppen innovation där vi ger tillgång till miljöinnovationer för andra marknadsaktörer utanför gränserna för våra varumärken och vårt företag.

  Engagemangoch samhälle