To the content To main menu

Utmärkt arbete för miljön

Certifieringar är tecken på våra framsteg

Nationella och internationella certifikat är ett tecken på företagets bevisbara kvalitetsstandarder för processer och produkter. Vårt mål är att förtjäna och behålla dem. I varje certifiering ser vi obestridda bevis på ett långvarigt engagemang för hållbarhet från både vår ledning och våra anställda.

Från varje granskning som krävs för certifiering skaffar vi oss information om potentiella förbättringar. Varje certifiering ger oss ny drivkraft och fungerar som en motiverande milstolpe i vår kontinuerliga förbättringsprocess.

Cradle to Cradle®

Vi utvecklar alla våra produkter enligt Cradle to Cradle® principen. Den ersätter den linjära produktionsprincipen av Cradle to Grave, där material ofta går förlorat utan att man medvetet tar hänsyn till det långsiktiga bevarandet av naturtillgångar. Våra produkter är däremot utformade för en sluten biologisk eller teknisk materialcykel. Därefter kan produktmaterialet återföras säkert och fullständigt till biosfären eller återvinnas för återanvändning av hög kvalitet.

EU:s miljömärkning

Den europeiska miljömärkningen (EU-blomman) är drivkraften bakom särskilt miljövänliga formler av rengöringsprodukter. EU-blomman skapades i mitten av 1990-talet som en europeisk symbol för miljön. Miljömärkningen, som innefattar alla nationella miljömärkningar, ställer stränga krav på miljövänliga produkter. Många av våra rengöringsprodukters formler på den europeiska marknaden är nu certifierade enligt EU:s miljömärkning.

Den nordiska svanen

Den nordiska svanen är en nordisk miljömärkning. Den certifierar produkter, inklusive kemiska rengöringsmedel, med avseende på deras miljöförenlighet. Green Care Professional produkter med nordisk miljömärkning uppfyller dess stränga ekotoxikologiska krav. Ursprungligen var den nordiska svanen avsedd att användas i Skandinavien men nu finns märkningen också på produkter som marknadsförs utanför Norden. Den nordiska svanen beviljas inom vissa kategorier där EU:s miljömärkning inte ges till kemiska rengöringsmedel, t.ex. maskindiskmedel.

Österreichisches Umweltzeichen

Sedan 1990 har Österreichisches Umweltzeichen genomfört stränga granskningar och certifierat produkter och tjänster som uppfyller dess höga krav på kvalitet, miljö- och hälsoskydd. Miljömärkningen som utfärdas av den federala regeringen garanterar att formler är fri från farliga ämnen och att produktutformning är hållbar, lämpliga för avsedd användning och överensstämmer med standarderna. Som en kvalitetsmärkning för den ekologiska ekonomin identifierar den produkter från tillverkare såsom Werner & Mertz, som har åtagit sig att tillverka miljövänliga produkter.

RAL Gütezeichen (kvalitetsmärkningar)

Denna certifiering bygger på en granskningsrapport som lämnats in till kvalitetskommittén ”Gütegemeinschaft
Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V.” och tjänar som bevis på höga innehåll av återvinningsmaterial i olika typer av förpackningar, från sprayflaskor till behållare.

EMAS

Tana-Chemie GmbH i Mainz har sedan 2003 och Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein, Österrike, sedan 2005 fått frivilligt validerat sitt miljöledningssystem enligt EMAS-kriterierna. EMAS-certifieringen är ett bevis på vår föredömliga ekologiska inriktning och vår integrerade hållbara företagsfilosofi. Varje år utvärderar en oberoende revisor hur våra anläggningar uppfyller kraven i EMAS-förordningen. EMAS, EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, anses vara världens mest krävande system för hållbar miljöförvaltning. Både framgångar och områden som kräver ytterligare åtgärder meddelas lika öppet.

DIN ISO 14001

Tana-Chemie i Mainz och Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein har i många år varit ISO 14001 certifierade. ISO 14001 är den globalt godtagna och tillämpade standarden för miljöledningssystem. Genom att uppfylla kraven i den internationella normen säkerställer vårt miljöledningssystem att vi förbättrar vår miljöprestanda, uppfyller rättsliga skyldigheter och uppnår våra miljömål. En oberoende revisor utvärderar årligen efterlevnaden av standardkraven.

DIN ISO 50001

Tana-Chemie i Mainz och Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein har i många år varit ISO 50001 certifierade. ISO 50001 är den globalt godtagna och tillämpade standarden för energiledningssystem. Den internationella normen fastställer kraven för vårt energiledningssystem, vilket hjälper oss att öka vår energieffektivitet och fortlöpande förbättra vår energiprestanda. Varje år utvärderar en oberoende revisor hur våra anläggningar uppfyller kraven i EMAS-förordningen

EcoVadis Platinum

I juni 2021 mottog Tana-Chemie GmbH en platinamedalj för hållbar verksamhet från det välrenommerade institutet EcoVadis, som värderar företagens samhällsansvar/hållbarhet. Denna titel placerar Tana-Chemie bland de mest hållbara företagen i världen, eftersom det bästa betyget endast tilldelas en procent av alla fall. EcoVadis har sedan 2007 värderat företagens miljöskydd och sociala praxis. Det finns fyra värderingsklasser: brons, silver, guld och platina. Mer än 75 000 företag inom 200 branscher runt över hela världen anlitar EcoVadis för att objektivt värdera sina värdekedjor. EcoVadis bedömde positivt vår användning av återvinningsbara förpackningar, utnyttjandet av förnybar energi och minskningen av vattenförbrukning med hjälp av innovativa metoder, inklusive återanvändning av vatten från driftsprocesser.

LEED

För vårt huvudkontor i Rheinallee i Mainz fick vi 2012 LEED Platinum, den mest krävande certifieringen för hållbart byggnation. Den nya byggnaden var Tysklands första industriella huvudkontor som beviljades denna högsta prisen. LEED, som står för Leadership in Environmental & Energy Design (ledarskap i miljö- och energidesign), är ett klassificeringssystem för ekologiska byggnader av högsta kvalitet.

Konceptet för grön energi är särskilt imponerande. Genom att använda vindturbiner, solcellspaneler och geotermiskt grundvatten genererar byggnaden 20 procent mer energi än vad den behöver för normal drift.

DIN ISO 9001

Tana-Chemie i Mainz och Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH i Hallein har i många år varit ISO 9001 certifierade. Den internationellt erkända och tillämpade standarden ISO 9001 anger kraven på ett kvalitetsledningssystem. Genom att uppfylla denna norm uppfyller vårt kvalitetsledningssystem våra kunders förväntningar, övervakar och förbättrar fortlöpande strukturer, arbetsflöden och kvalitetsrelevanta processer. En oberoende revisor utvärderar årligen efterlevnaden av standardkraven.