To the content To main menu
CREAM CLEANER

CREAM CLEANER

Skurkräm

Order numbers:
715777
500 ml
  • Kraftfull rengöring
  • Materialvänligt
  • 75% ytaktiva ämnen i europeisk rapsolja

Produktprofil

  • CREAM cleaner är ett ekologiskt sammansatt skurmedel för hårda ytor i utrymmen för sanitet och livsmedelshantering.Det säkerställer effektiv rengöring tack vare 75% ytaktiva ämnen som är baserade på europeisk rapsolja, samtidigt aktar biologiska rytmer, tar hand om folkhälsan och städpersonalens säkerhet.
  • Samtidigt som den förbättrar arbetssäkerheten – jämfört med aktuella produkter är den mindre aggressivatt hantera - avlägsnar den snabbt envis smuts/kalk utan att repa ytan.
  • Låg användningskostnad – i motsats till andra rengöringsmedel behövs endast en liten mängd avprodukten.
  • Huvudsakligen sammansatt av förnybara resurser, tar CREAM lemon ansvar för kommande generationer.

Certifieringar & Priser

  • » » »

Nedladdningar relaterade till produkten