To the content To main menu
LINAX stripper

LINAX stripper

Universal golvstripper

Order numbers:
712515
5 l
  • Universal 
  • Säker 
  • Kostnadseffektiv

Produktprofil

  • LINAX stripper är en universal golvstripper enastående miljöegenskaper. Tar hänsyn tillbiologiska cykler, värnar om människors hälsa och städpersonalens säkerhet.
  • Samtidigt som arbetssäkerheten förbättras, är LINAX stripper säker på ömtåliga material och har en låg på verkan på inomhusluftens kvalitet, vilket gör borttagningen av gamla polymerskikt även mer användar säkert.
  • Denna kostnadseffektiva produkt arbetar idealiskt i ett system med LONGLIFE polish. Det avlägsnar även flera lager av LONGLIFE polish polymer beläggningar.
  • Genom att helt utesluta farliga ingredienser så som fosfater, EDTA, NTA, parfym och färg, tar LINAX stripper ansvar för kommande generationer.

Certifieringar & Priser

  • » » »

Nedladdningar relaterade till produkten